Program SMOG STOP: Dofinansowanie dla osób fizycznych

Dym
Dym

Można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę, modernizację lub budowę wewnętrznych instalacji c.o., zabudowę systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej czy wymianę okien i drzwi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił Program SMOG STOP pod nazwą „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Jest to kontynuacja Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na: wymianę, modernizację lub budowę wewnętrznych instalacji c.o., zabudowę systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi.

- reklama -

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wfosigw.katowice.pl.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here