Racibórz: Drożej za wywóz śmieci. Od lipca 1,5 zł więcej za każdego mieszkańca

gospodarka komunalna

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny zostać pokryte z opłaty pobieranej od właścicieli nieruchomości. W celu zbilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Raciborzu konieczna jest zmiana wysokości opłaty z 12,00 zł na 13,50 zł.

- reklama -

Przyjęte stawki spełniają ustawowe wymagania i nie są wyższe od 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za mieszkańca – uzasadnia magistrat w uchwale,która znalazła się w programie majowej sesji rady miasta.

A oto jak zgodnie z nią przedstawiają się nowe stawki:

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbierania i odbierania ich w sposób selektywny w wysokości 13,50 zł miesięcznie na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty, o której mowa w ust. 2 wynosi 27,00 zł miesięcznie.
Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku zbierania i odbierania ich w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 110 l/120 l – w wysokości 21,50 zł,
2) o pojemności 240 l – w wysokości 40,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 93,00 zł,
4) o pojemności 7000 l – w wysokości 572,00 zł,
5) worek o pojemności 80 l – w wysokości 16,00 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 , wynosi za pojemnik:
1) o pojemności 110 l/120 l – w wysokości 43,00 zł,
2) o pojemności 240 l – w wysokości 80,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 186,00 zł,
4) o pojemności 7000 l – w wysokości 1 144,00zł,
5) worek o pojemności 80 l – w wysokości 32,00zł.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here