W DK Strzecha odbyła się projekcja filmu „Autonomiści”

autonomiści

Autonomia to aktualny ale też kontrowersyjny temat o ogromnym znaczeniu dla regionu. Po seansie, w którym wzięło udział ok. 30 osób, odbyła się dyskusja z udziałem autorki dzieła Doroty Pryndy.

- reklama -

Film dotyka ważnego i realnie funkcjonującego w dzisiejszej rzeczywistości zagadnienia. Rosnąca popularność idei autonomii wśród mieszkańców Śląska, zarówno rdzennych Ślązaków, jak i potomków osób, które przybyły do naszego regionu dopiero w okresie powojennym, zmusza do zastanowienia się nad przyczynami skłaniającymi coraz większą liczbę ludzi nie tylko do deklaracji poparcia dla autonomii, ale także aktywnego zaangażowania w domagające się tego organizacje. Dotyczy aktualnego, kontrowersyjnego tematu o ogromnym znaczeniu dla regionu, którego podjęcie wydaje się niemal obowiązkiem środowisk artystycznych regionu, stawiając przed nimi zadanie opowiedzenia o tym zjawisku w sposób niebędący zaledwie propagandą jednej lub drugiej strony.

Bohaterami filmu są ludzie, którzy uważają się za mniej lub bardziej zdecydowanych zwolenników idei autonomii, a także ich poglądy, wyobrażenia, motywacje i drogi, jakie doprowadziły ich do opowiedzenia się za potrzebą usamodzielnienia regionu oraz upodmiotowienia społeczeństwa zamieszkującego obszar Górnego Śląska. Sposób, w jaki definiują oni swoją tożsamość, jest sposobnością do zastanowienia się nad własną tożsamością, tłem i okazją do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie o własną tożsamość.

Seans ściągnął do DK Strzecha ok. 30 osób. Po projekcji wywiązała się dyskusja z udziałem reżyserki filmu Doroty Pryndy. Uczestnicy skoncentrowali się mniej na samym filmie, a bardziej na problematyce samej idei autonomii. Podobnie jak w dokumencie, który stara się ukazać bardzo różny sposób patrzenia na regionalną tożsamość, wypowiadali się zarówno gorący zwolennicy takiego rozwiązania, jak i osoby, które podchodzą do niego z większym dystansem.

W samym filmie można było poznać stanowisko wielu osób, jak np. profesora Tadeusza Sławka, byłego premiera Janusza Steinhoffa, profesora Zbigniewa Kadłubka, dyrektora Teatru Wyspiańskiego Roberta Talarczyka, dramatopisarza Ingmana Villqista, senatora Kazimierza Kutza, publicystę Pawła Smolorza, profesor Małgorzatę Myśliwiec, doktora Jerzego Gorzelika, doktora Tomasza Słupika, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza Donocika i innych.

/ps/

fot. Grzegorz Lityński

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here