KRUS: zachowaj bezpieczeństwo w pracy na roli

KRUS

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin.

Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

- reklama -

– Proszę pamiętać o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin – apeluje KRUS.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:
– wyposażenie maszyn w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy,
– wyłączenie silnika ciągnika podczas wychodzenia z kabiny oraz naprawianie maszyn przy wyłączonym napędzie,
– nie przewożenie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych,
– utrzymanie ładu i porządku na terenie obejścia,
– dbanie o bezpieczeństwo pracy na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach,
– wychodzenie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodzenie zawsze po drabinie,
– pracę w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym,
– zabezpiecznie skóry przed ukąszeniami kleszczy,
– apewnienie dzieciom opieki dorosłych,
– oddzielenie część mieszkalnej od produkcyjnej i stworzenie dla dzieci w gospodarstwie bezpiecznego miejsca do zabawy,
– nie angażoanie dzieci do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here