Absolutorium dla Zarządu Powiatu Raciborskiego

0
starosta

Rada Powiatu Raciborskiego na czerwcowej sesji przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 i udzieliła absolutorium zarządowi powiatu.

- reklama -

W 2016 roku dochody budżetu wyniosły 104.976.100,01 zł, a przychody powiatu wykonano w kwocie 8.580.838,89 zł. Ogółem dochody i przychody wykonano w 101 %. Wydatki powiatu wykonano w kwocie 103.191.983,53 zł. Rozchody powiatu wykonano w kwocie 3.689.168,00 zł (spłata kredytów i pożyczka udzielona szpitalowi). Ogółem wydatki i rozchody wykonano w 95 %. Na koniec roku 2016 odnotowano nadwyżkę w kwocie 1.784.116,48 zł.

Wydatki powiatu na wybrane zadania wyniosły:
– na oświatę – ponad 42 mln zł;
– na ochronę zdrowia i politykę społeczną – ponad 22 mln zł;
– na transport – blisko 8 mln zł.

Pozytywne opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok wystawiły Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, a także komisje rewizyjna oraz budżetu i finansów rady powiatu.

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium starosta Ryszard Winiarski przypomniał najważniejsze inwestycje i remonty zrealizowane w roku 2016, a wśród nich wymienił m.in.: rozbudowę drogi Szonowice-Modzurów, przebudowę ul. Ocickiej w Raciborzu, wykonanie remontu kaplicy zamkowej, wykonanie boiska wielofunkcyjnego w CKZiU 2 „Mechanik” w Raciborzu. Starosta poinformował też o zakupach inwestycyjnych, w tym zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS „Złota Jesień”, remoncie ogrodzenia przy „Mechaniku” czy zakupie kompletów słupów scenicznych i wyciągarek elektrycznych do sceny plenerowej na Zamku.

W 2016 r. realizowane były także projekty unijne o wartości ponad 2,2 mln złotych. Wśród nich starosta wskazał m.in. projekty: „Drugiemu Człowiekowi” (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), projekty realizowane w CKZiU Nr 2 „Mechanik” (m.in. Po doświadczenie i kwalifikacje do niemieckich firm) oraz CKZiU Nr 1 (Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii).

Za udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu głosowało 14 radnych, 5 radnych było przeciw. (Źródło – SP Racibórz)

publ. /j/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here