Barszcz Sosnowskiego na polsko-czeskim pograniczu. Jak z nim postępować?

krzyżanowice

Projekt z udziałem Krzyżanowic, Pietrowic, Kietrza i Hlucina ma na celu rozwiązywanie problemów w strefie wspólnego regionu turystycznego związanych z duży występowaniem inwazyjnych gatunków roślin, do których należą głównie barszcz Sosnowskiego i rdestowiec. Rośliny te niszczą wyjątkowy ekosystem i wypierają pierwotne gatunki roślin.

- reklama -

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662

Realizacja: 01/2018 – 06/2019

Dotacja: 33 269,48 Euro

Partnerzy: Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Kietrz, Gmina Krzyżanowice, Gmina Pietrowice Wielkie

Celem projektu jest:

uzyskanie obrazu powierzchni z występowaniem roślin inwazyjnych, względnie uzyskanie bazy dokumentacyjnej do potrzeb późniejszej cało powierzchniowej likwidacji tych rośli;
wzrost świadomości przedstawicieli gmin i miast regionu, organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorców (rolników) z zakresy gatunków inwazyjnych, możliwościach ich likwidacji itp.
wzrost świadomości mieszkańców regionu o skutkach i wpływie roślin inwazyjnych na przyrodę i zdrowie ludzi.

Efekty projektu zostaną osiągnięte za pośrednictwem:

kompleksowego zmapowania powierzchni w regionie i utworzenie dostępnej elektronicznie bazy danych i mapy występowania roślin inwazyjnych;
zorganizowania pokazowej likwidacji inwazyjnych gatunków roślin;
warsztatów ukierunkowanych na poznanie obowiązujących przepisów i przykładów praktyki na terenie konkretnym na Hluczyńsku i w Polsce;
wycieczki dla poznania przykładów „dobrej praktyki” w inny region, gdzie już problem inwazyjnych gatunków roślin był rozwiązany;
ulotek z informacjami dla społeczeństwa i metodologią dla gmin i miast z obu stron granic regionu, które mieszkańcom dostarczą informacji o tych roślinach, sposobach postępowania z nimi itp.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

Management projektu
mapowanie terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin
Stworzenie elektronicznej bazy występowania inwazyjnych gatunków roślin
Przykładowa likwidacja inwazyjnych gatunków roślin
Warsztaty o tematyce przepisów prawnych i metodologii likwidacji inwazyjnych gatunków roślin
Wycieczki w celu poznania przykładów dobrej praktyki
Strona internetowa zawierająca informacje dotyczące projektu i inwazyjnych gatunków roślin
Staż zawodowy
Opracowanie materiałów informacyjnych i metodologicznych
Promocja projektu

Grupą docelową projektu stanowią:

gminy i miasta, organizacje pożytku publicznego i przedsiębiorcy (rolnicy) z obu stron regionu, którzy w ramach projektu uzyskają kompleksowy obraz występowania inwazyjnych gatunków roślin i poznają metodologię postępowania w przypadku likwidacji itp.
mieszkańcy regionu, wśród których nastąpi wzrost świadomości z obszaru roślin inwazyjnych i skutków ich występowania za pośrednictwem ulotki informacyjne, warsztatów itp.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here