Inwestycje w powiecie wodzisławskim. Będzie bardziej „eko” [ZDJĘCIA]

DPS Gorzyce. Kotłownia parowo-wodna
DPS Gorzyce. Kotłownia parowo-wodna

Termomodernizacja budynku zespołu przychodni oraz modernizacja źródła ciepła DPS-u przyczynią się do obniżenia kosztów ogrzewania, ale i mniejszego zatrucia środowiska. Realizacja inwestycji możliwa jest m.in. dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- reklama -

Modernizacja ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz termomodernizacja budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych to zadania, których realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Oba przedsięwzięcia – jak podkreśla starosta wodzisławski Ireneusz Serowtka – są ważne i przyniosą też wymierne oszczędności, w tym m.in. obniżenie kosztów ogrzewania, a co za tym idzie również mniejsze zatrucie środowiska. Umowy na realizację wymienionych inwestycji zostały podpisane w wodzisławskim starostwie 23 sierpnia. Umowę dotyczącą DPS Gorzyce z prezesem Markiem Wachelką z firmy Inergis Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie podpisał starosta i w imieniu DPS jego dyrektor Ryszard Nawrocki. Z kolei umowę na termomodernizację budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. podpisali ze strony powiatu starosta i dyrektor Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami Grzegorz Stankiewicz oraz przedstawiciel wykonawcy zadania – firmy Toman z Turzy Śl.

Termomodernizacja budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu Śl.” współfinansowany jest z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczki i dotacji. Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. odpowiedzialny za inwestycję pozyskał wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki w łącznej kwocie ponad 800 tys. zł. Inwestycja będzie kosztować 1.629.237,52 zł. W ramach zadania mają zostać docieplone ściany zewnętrzne oraz ściany piwniczne, a także wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Ponadto wzmocniona ma zostać izolacja dachu oraz wyremontowane schody. Wykonana zostanie też pochylnia dla osób niepełnosprawnych ze stali ocynkowanej z balustradami i podestami, a elewacja jednej z największych przychodni w powiecie zyska nowy wygląd. Planowany termin zakończenia prac to 15 czerwca 2018 r. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia o połowę emisji substancji niepożądanych do powietrza, w sumie o ok. 96 ton rocznie. Jednocześnie zmniejszy się zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną o ok. 1 001 GJ/a.

Modernizacja ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach

DPS Gorzyce
Projekt zakłada likwidację obecnej, przestarzałej kotłowni parowo-wodnej, zasilającej zdalaczynnie kompleks obiektów Domu Pomocy Społecznej i zastąpienie jej odrębnym zasilaniem z pomieszczenia obecnej bojlerowni, wbudowaną kotłownią wodną z węzłem cieplnym (utworzoną przez kaskadę czterech kotłów kondensacyjnych na paliwo gazowe).

W maju bieżącego roku podpisana została umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Wodzisławskim o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.3 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”. Poddziałanie 4.3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”.

Projekt zakłada likwidację obecnej, przestarzałej kotłowni parowo-wodnej, zasilającej zdalaczynnie kompleks obiektów Domu Pomocy Społecznej i zastąpienie jej odrębnym zasilaniem z pomieszczenia obecnej bojlerowni, wbudowaną kotłownią wodną z węzłem cieplnym (utworzoną przez kaskadę czterech kotłów kondensacyjnych na paliwo gazowe. Ze względu na możliwość czasowego zaniku dostawy gazu ziemnego przewidziano również konieczność zasilania źródła ciepła paliwem zastępczym – olejem opałowym lekkim.). Kotłownia wspomagana będzie modułem kogeneracyjnym i kolektorami słonecznymi. Koszt prac wykonywanych przez firmę Inergis będzie wynosił – 2.617.829,87 zł. Realizacja projektu zaplanowana została na rok 2017. Po modernizacji ulegnie zmniejszeniu zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie i koszty ogrzewania obiektu. Efektem będzie zmniejszenie zużycia gazu, kosztów zużycia energii elektrycznej oraz emisji zanieczyszczeń.

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

Fot. Adrianna Sikorska

Krystyna Stanik

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here