Lewandowski jeszcze nie zastąpi Świerczewskiego. Od dziś w Kuźni nowe nazwy ulic

dekomunizacja kuźnia raciborska
dekomunizacja kuźnia raciborska

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski musi jeszcze poczekać, aż na tablicach pojawi się jego nazwisko w miejsce „człowieka który się kulom nie kłaniał”. Urząd miejski w Kuźni przypomina, jakich czynności wynikających z ustawy dekomunizacyjnej muszą dokonać przedsiębiorcy.

- reklama -

Z dniem dzisiejszym Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe nazwy ulic w Kuźni Raciborskiej.

Nazwy ulic zmieniły się w następujący sposób:

– ul. Janka Krasickiego zmieniła nazwę na ul. Ignacego Krasickiego,
– ul. Nowotki zmieniła nazwę na ul. Leśna,
– ul. Małgorzaty Fornalskiej zmieniła nazwę na ul. Kasztanowa,
– ul. Findera zmieniła nazwę na ul. Spacerowa.

O zmianie przez Główny Urząd Statystyczny ulicy Karola Świerczewskiego na ulicę Roberta Lewandowskiego urząd miasta poinformuje osobnym komunikatem bezzwłocznie po wprowadzeniu danych przez GUS.

W związku z powyższym, jeśli zmiana ulicy dotyczy przedsiębiorcy, który mieszka, jest zameldowany, prowadzi działalność gospodarczą, lub przechowuje dokumentację rachunkową pod adresem z nową nazwą ulicy – przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Wniosek o zmianę wpisu można złożyć:

1) on-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach
o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
2) w dowolnym urzędzie gminy – osobiście (w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 9) lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Wszelkie czynności związane ze zmianą wpisu są bezpłatne.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here