Uprawnienia niepełnosprawnych w nadchodzących wyborach uzupełniających

Wybory 2019

1 października mieszkańcy Ostroga pójdą do urn wyborczych. Będą wybierać radnego z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających. W elekcji wezmą także udział osoby niepełnosprawne. Osoby te mają specjalne uprawnienia.

- reklama -

Niepełnosprawni mogą skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego. O chęci skorzystania z takiej formy muszą poinformować do 18 września. Aby wziąć udział w takim głosowaniu należy zwrócić się do Urzędu Miasta z wnioskiem w formie ustnej lub pisemnej. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braill’a.

Do 22 września można też zawnioskować o możliwość głosowania przez pełnomocnika. Takie uprawnienie przysługuje osobie, która jest niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub która w chwili wyborów ukończy 75 rok życia. Z wnioskiem o pełnomocnictwo osoba niepełnosprawna zwraca się do Prezydenta Miasta.

Co należy dołączyć do wniosku o pełnomocnika?

Pisemną zgodę przyszłego pełnomocnika na przyjęcie pełnomocnictwa.
kopię aktualnego oświadczenia odpowiedniej instytucji orzekającej o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Co powinien zawierać wniosek o możliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego?

Imię
Nazwisko
PESEL
Datę urodzenia
Oświadczenie wyborcy o tym, że funkcjonuje w rejestrze wyborców.
Wskazanie adresu pocztowego, na który ma zostać doręczony pakiet wyborczy kub deklarację osobistego odbioru takiego pakietu.

Wszelkie informacji dotyczące uprawnień wyborców związanych ze sporządzeniem spisu wyborców można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Racibórz (pokój nr 5) lub pod numerem telefonu 32-7550615, 32-7550752.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here