Śląscy autonomiści solidaryzują się Katalonią i próbą oderwania się od Hiszpanii

Śląscy autonomiści solidaryzują się Katalonią
Śląscy autonomiści solidaryzują się Katalonią

– Przykład emancypujących się regionów Królestwa Hiszpanii pokazuje, że decentralizacja to proces, który winien postępować w miarę wzrostu możliwości i aspiracji regionalnych społeczności – uważa zarząd Ruchu Autonomii Śląska. Śląscy autonomiści chwalą jednak decyzję katalońskiego rządu, by do obranego celu dążyć powoli i odpowiedzialnie.

- reklama -

Po deklaracji katalońskiego rządu o zawieszeniu ogłoszenia niepodległości zarząd RAŚ na Facebooku opublikował następujące oświadczenie:

Z uznaniem przyjęliśmy decyzję premiera rządu Katalonii Carlesa Puidgemonta o zawieszeniu ogłoszenia niepodległości. Złożona 10 października deklaracja jest świadectwem odpowiedzialności władz regionalnych, które stwarzają przestrzeń do dialogu z rządem w Madrycie.

Liczymy, że podobną odpowiedzialność wykażą władze Królestwa Hiszpanii, odchodząc od konfrontacyjnej polityki i respektując prawo Katalończyków do samostanowienia. Konieczne jest podjęcie rozmów, które pozwolą określić model realizacji tego prawa, akceptowany przez obie strony sporu.

Pozostajemy solidarni z Katalończykami w nadziei, że przyjęte w sposób demokratyczny rozwiązania będą solidną podstawą rozwoju ich autonomicznej wspólnoty i wzorem dla innych regionów Europy.

Zarząd Ruchu Autonomii Śląska

Wcześniej, tuż po nieuznawanym przez hiszpański rząd referendum, śląscy autonomiści (RAŚ należy do tzw. Wolnego Sojuszu Europejskiego, ang. European Free Alliance, fr. Alliance libre européenne – europejskiej organizacji skupiającej ugrupowania polityczne „narodów bez państw”. Partie te żądają albo autonomii, albo pełnej niepodległości dla swoich narodów, podobnie jak Katalończycy) ogłosili:

Referendum niepodległościowe, przeprowadzone 1 października 2017 roku, stanowi konsekwencję rozczarowania części katalońskiej społeczności ograniczeniami regionalnej autonomii i demonstrowanego przez rząd w Madrycie braku woli dialogu. Inaczej niż Kraj Basków, korzystający z daleko idącej finansowej niezależności od władz centralnych, Katalonia pozbawiona została instrumentów łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego. W efekcie mieszkańcy regionu winą za jego przebieg i skalę obarczyli Madryt, co spowodowało wzrost nastrojów niepodległościowych.

Hiszpański rząd na próbę realizowania prawa do samostanowienia przez społeczność katalońską w drodze demokratycznego głosowania zastosował wobec niej szereg represji niedopuszczalnych we współczesnych państwach demokratycznych. Wysłanie do regionu sił policyjnych potwierdza brak woli dialogu i wejście na drogę konfrontacji. Świat obiegły zdjęcia starć na ulicach katalońskich miast. Obrazy te długo budzić będą emocje, utrudniając porozumienie między stronami sporu. Powstrzymanie eskalacji konfliktu nie wydaje się możliwe bez ingerencji międzynarodowej.

Przykład emancypujących się regionów Królestwa Hiszpanii pokazuje, że decentralizacja to proces, który winien postępować w miarę wzrostu możliwości i aspiracji regionalnych społeczności. Szersza autonomia Kraju Basków pozwoliła nie tylko skuteczniej rozwiązywać problemy ekonomiczne, ale także zamknąć mroczny rozdział, jakim był terroryzm ETA. Nie przez przypadek dziś miejscem konfrontacji jest zależna finansowo od władz centralnych Katalonia. Pat w relacjach między Barceloną a Madrytem dowodzi, że sporów między państwami Unii Europejskiej a zbuntowanymi prowincjami nie można traktować jako wewnętrznej sprawy tych państw, narażonych na pokusę użycia siły wobec swych obywateli. Wspólnota europejska powinna wypracować zasady i procedury rozwiązywania podobnych konfliktów. Jej obojętność wobec siłowego tłumienia dążeń Katalończyków do samostanowienia odbierana będzie jako wyraz słabości i pogłębi kryzys zaufania wielu Europejczyków do instytucji unijnych.

Od władz Rzeczypospolitej Polskiej oczekujemy, że wobec zaistniałego konfliktu twardo staną w obronie zasad demokracji, stanowiących jeden z fundamentów Unii Europejskiej.

Zarząd Ruchu Autonomii Śląska

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here