Mniejsze bonifikaty przy zakupie mieszkań od miasta

Mniejsze bonifikaty przy zakupie mieszkań od miasta
Mniejsze bonifikaty przy zakupie mieszkań od miasta

W październiku raciborscy radni mają przyjąć uchwałę określająca zasady udzielania bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży mieszkań na rzecz najemców. Ulgi które daje miasto mają w kolejnych latach maleć.

- reklama -

Gmina Racibórz kontynuuje prowadzoną do tej pory politykę sprzedaży mieszkań na rzecz najemców. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w szczególności określenia wysokości bonifikaty udzielanej najemcy, która uzależniona będzie od daty złożenia wniosku o nabycielokalu. Ulgi w kolejnych latach będą pomniejszane. Aktualnie wg danych na III kwartał 2017 , przeznaczonych do sprzedaży jest 1999 lokali mieszkalnych znajdujących w zasobie gminy. Celem wprowadzonej zmiany jest potrzeba zwiększenia wpływów do budżetu miasta w perspektywie kolejnych lat a także zintensyfikowanie procesu prywatyzacji mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczonego do sprzedaży. Sprzedaż lokali zmniejszy udział nieruchomości gminnych we wspólnotach mieszkaniowych a tym samym na wysokość środków przekazywany przez MZB na ich fundusz remontowy – czytamy w uzasadnieniu.

Bonifikaty, o których mowa w uchwale określa się w następującej wysokości:

1) 75%, dla wniosków złożonych do 31 grudnia 2018 r.,
2) 60%, dla wniosków złożonych w terminie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.,
3) 50%, dla wniosków złożonych w terminie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.,
4) 40%, dla wniosków złożonych od 1 stycznia 2021 r.

W przypadku sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, udziela się bonifikaty w następującej wysokości:

1) 75%, dla wniosków złożonych do 31 grudnia 2018 r.,
2) 60%, dla wniosków złożonych w terminie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here