Scalanie gruntów w powiecie raciborskim

scalanie gruntów
scalanie gruntów

Powiat raciborski pozyskał 21 194 305,03 zł dofinansowania na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

- reklama -

Tereny wiejskie w Polsce charakteryzują się rozdrobnioną i rozproszoną strukturą obszarową. Pola są małe i podzielone, nierzadko nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi oraz mają niejasną i skomplikowaną sytuację prawną.

Scalanie gruntów jest rozwiązaniem zmierzającym do kompleksowej poprawy warunków przestrzeni rolnych i leśnych. W wyniku przeprowadzenia operacji scalenia uzyskuje się działki o regularnym kształcie i dogodnym dojeździe. Dzięki nowo zaprojektowanemu układowi komunikacyjnemu wsi, który umożliwia dojazd do działek i skraca odległość między gospodarstwami i działkami uprawowymi, obniżeniu ulegają m.in. koszty produkcji, zmniejszają się nakłady pracy i zużycie paliwa.

Poprawa struktury obszarowej gospodarstw w drodze scalenia gruntów służy wzrostowi konkurencyjności polskiego sektora rolnego.

Przy wsparciu przyznanej pomocy finansowej na terenie powiatu raciborskiego przeprowadzone zostaną 3 operacje scalania gruntów:
1. „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie” – Całkowity koszt operacji: 11 084 525,80 zł. Postępowanie wszczęto w marcu 2017 r. Planowany termin zakończenia operacji marzec 2021.
2. „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice” – Całkowity koszt operacji: 5 381 394,54 zł. Postępowanie wszczęte zostanie w 2017 r. Planowany termin zakończenia operacji marzec 2022.
3. „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, gmina Pietrowice Wielkie” – Całkowity koszt operacji: 4 728 384,69 zł. Planowany termin zakończenia operacji maj 2023.

W ramach przedmiotowych operacji wykonane zostaną prace geodezyjne oraz zagospodarowanie poscaleniowe obejmujące remont dróg transportu rolnego oraz odtworzenie i poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnej. Prace współfinansowane są w 100 % ze środków publicznych, w tym: 63,63% z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 36,37% z Budżetu państwa.

/ps/

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here