Powiat raciborski i Kuźnia Raciborska na wojewódzkiej liście rankingowej remontów dróg

Powiat raciborski i Kuźnia Raciborska na wojewódzkiej liście rankingowej remontów dróg
Powiat raciborski i Kuźnia Raciborska na wojewódzkiej liście rankingowej remontów dróg

Wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na liście znalazły się dwa zadania zgłoszone przez powiat raciborski oraz jedno zgłoszone przez gminę Kuźnia Raciborska.

- reklama -

Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, uzyskali o tym indywidualną informację wraz z uzasadnieniem.

Do 20 listopada 2017 r. wnioskodawcy, których projekty są ujęte na wstępnej liście rankingowej, mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny merytorycznej wniosków.

Zastrzeżenia można składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ŚUW pokój 161, stanowisko 23 lub 24, przy ul. Jagiellońskiej bądź przesłać pocztą na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie, bez wymaganej formy (np. fax, mail) bądź do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

W celu ułatwienia wnioskodawcom przygotowywania zastrzeżeń do wyniku oceny merytorycznej, możliwe jest uzyskanie wglądu do zbiorczych kart oceny merytorycznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (tel. 32 20 77 188).

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 30 listopada 2017 r.

Na liście znalazły się dwa zadania zgłoszone przez powiat raciborski. Pierwsze to przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach (wnioskowana kwota dofinansowania: 2 561 942 zł). Drugim zadaniem jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwieździstą do skrzyżowania z ul. Wandy (dofinansowanie może wynieść 2 006 451 zł). Na liście rankingowej dróg gminnych umieszczono remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej (wnioskowane dofinansowanie 1 171 667 zł).

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here