Oferta pracy w Urzędzie Miasta Racibórz

Oferta pracy w Urzędzie Miasta Racibórz
Oferta pracy w Urzędzie Miasta Racibórz

Trwa nabór na stanowisko referenta ds. księgowości podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym.

- reklama -

 

Urząd Miasta w Raciborzu ogłosił nabór na stanowisko referenta ds. księgowości podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za prowadzenie księgowości podatków lokalnych, bieżącą kontrolę terminowości wpłat z tytułu podatków oraz stanu nadpłat, sporządzanie okresowych rozrachunków podatkowych. W katalogu zadań przypisanych temu stanowisku znajduje się ponadto przygotowywanie wniosków do ukarania wobec podatników uchylających się od płatności, zabezpieczanie wierzytelności podatkowych Gminy poprzez wpis hipoteki do Księgi Wieczystej oraz zastaw skarbowy oraz przygotowywanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek podatnika i przygotowywanie projektów uchwał w sprawie poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz naliczanie wynagrodzenia inkasentom. Listę zadań zamyka prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania kwitariuszy przychodowych K-103 oraz realizacja zamówień druków.

Od kandydatów wymaga się wykształcenia średniego z zakresu rachunkowości, finansów lub ekonomii i 2 letni staż pracy, lub wykształcenia wyższego na kierunku rachunkowość, finanse, podatki lub ekonomia. Dodatkowymi atutami będą 2 letni staż pracy w księgowości i znajomość: ustawy o rachunkowości ( Rozdział 1 i 2); rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych; ustawy Ordynacja podatkowa ( Dział III, IV i VII) oraz ustawy o samorządzie gminnym.

Nabór trwa do 11.12.2017 r.

Fot. UM Racibórz

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here