Morawieckiego program dla Śląska. 40 miliardów na stole. Mocna deklaracja co do Rafako

Morawiecki ogłosił program dla Śląska. 40 miliardów na stole. Mocna deklaracja co do Rafako
Morawiecki ogłosił program dla Śląska. 40 miliardów na stole. Mocna deklaracja co do Rafako

„Na Śląsku rodzi się najwięcej diamentów” – cytując Jana Pawła II, premier zadeklarował wsparcie regionalnej gospodarki 40 mld zł. „To są wyraźne dowody na to, że wierzymy w przemysł Górnego Śląska” – w ten sposób odniósł się do miliardowych inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju, których beneficjentem jest m.in. Rafako.

- reklama -

 

21 grudnia premier Mateusz Morawiecki w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach zainaugurował Program dla Śląska, który zakłada inwestycje o łącznej wartości sięgającej 40 mld zł, wzmocnienie istniejących w regionie możliwości i wykorzystanie potencjałów rozwojowych. Punktem wyjścia do wypracowania celów, działań i identyfikacji najważniejszych przedsięwzięć rozwojowych w dokumencie były postulaty płynące z regionu, a powstanie Programu dla Śląska poprzedziły konsultacje rządu z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego.

Program dla Śląska jest pierwszą tego typu rządową propozycją, wynikającą ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ujętą w formie projektu strategicznego. Śląsk, odnotowujący osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców, jest uznany w SOR za jeden z kluczowych obszarów wymagających wsparcia z poziomu krajowego. „Na Śląsku rodzi się najwięcej diamentów” – cytując Jana Pawła II, premier zadeklarował wsparcie regionalnej gospodarki 40 mld zł. „To są wyraźne dowody na to, że wierzymy w przemysł Górnego Śląska” – w ten sposób odniósł się do miliardowych inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju, których beneficjentem jest m.in. Rafako.

Program dla Śląska ma na celu wspomagać proces restrukturyzacji przemysłu w regionie i doprowadzić w perspektywie długoterminowej do zmiany jego profilu gospodarczego i stopniowego uzupełniania tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo. Kluczowe, wskazane w Programie dla Śląska, będą: innowacyjność, przedsiębiorczość, kapitał ludzki, środowisko, energetyka, a także poprawa warunków rozwojowych miast.

W obszarze wspierającym wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie zostanie przeznaczone 3,91 mld zł. Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu wesprą przedsięwzięcia warte 911 mln zł. Na poprawę jakości środowiska przyrodniczego zostanie przeznaczone 1,2 mld zł. Na rozwój i modernizację infrastruktury transportowej zaplanowano 21,5 mld zł. W obszarze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w śląskiej energetyce zostanie przeznaczone 9,7 mld zł. Poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego uzyska finansowanie na poziomie 2,65 mld zł.

Komitet sterujący Programu powstał przy Wojewodzie Śląskim, w jego skład wchodzą przedstawiciele: Wojewody Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ministerstwa Rozwoju, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, NSZZ „Solidarność” Śląsko-Dąbrowska, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fot. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here