Święta na stoku – spędź je bezpiecznie

Policja przypomina zasady bezpieczeństwa na stokach
Policja przypomina zasady bezpieczeństwa na stokach

W okresie świąteczno-noworocznym wiele osób korzysta z uroków zimy w górach. Warto jednak zadbać o to, by jazda na nartach lub snowboardzie była nie tylko przyjemna, ale i bezpieczna.

Wszystkim miłośnikom zimowego szaleństwa o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na stokach przypominają policjanci. Stróże prawa radzą narciarzom między innymi, aby ci używali jaskrawych ubrań, najlepiej wyposażonych w elementy odblaskowe, zabierali ze sobą dokumenty oraz oznaczenia wskazujące na grupę krwi lub przewlekłe choroby (np. cukrzyca, epilepsja), a także, widząc zdarzenie na stoku, powiadamiali o nim służby ratunkowe i interwencyjne.

- reklama -

W górach warto pamiętać o 10 zasadach zachowania się na stoku, stworzonych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS):

1. „Na stoku nie jesteś sam”. Korzystając ze stoku pamiętaj, że są tam inni. Unikaj brawury, nie hamuj sypiąc śniegiem, stwarzając tym samym uciążliwości lub zagrożenie dla pozostałych osób.
2. „Panuj nad prędkością”. Dostosuj szybkość do własnych umiejętności, rodzaju i stanu trasy. Zwróć też uwagę na panujące warunki atmosferyczne.
3. „Mądrze wybierz trasę”. Sprawdzian umiejętności może zakończyć się tragicznie, jeśli pominiemy oznaczenie trudności szlaku.
4. „Wyprzedzaj z głową”. Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości.
5. „Ruszaj ostrożnie”. Na początku trasy, jak i po chwilowym zatrzymaniu – zwróć uwagę na zagęszczenie osób na stoku oraz na możliwość dalszego zjazdu.
6. „Zatrzymuj się tylko wtedy, gdy musisz”. Zatrzymując się na stoku – zawsze zjeżdżaj na ubocze. Zatrzymywanie na środku trasy, na zwężeniach lub w miejscach, gdzie widoczność jest ograniczona, jest niebezpieczne.
7. „Podchodź lub schodź poboczem”. A w przypadku ograniczonej widoczności – najlepiej całkowicie zejdź z trasy.
8. „Stosuj się do znaków narciarskich”. Oznaczenia na trasie zjazdu nie są po to, by ograniczać zabawę, lecz by zadbać o bezpieczeństwo. Jeśli ich nie znasz, zapytaj o nie w punkcie informacyjnym schroniska, przy wyciągu lub na Policji.
9. „Udziel pierwszej pomocy”. Widząc wypadek, w którym osoba mogła doznać obrażeń, zatrzymaj się i udziel pierwszej pomocy.
10. „Nie bądź anonimowy”. Każda osoba wmieszana w wypadek na stoku (sprawca, poszkodowany, świadek) jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych.

Policjanci przypominają także o obowiązującym na stoku prawie:

Zakaz jazdy w stanie nietrzeźwości. Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich:

art. 30.1. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

art.30. 2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

art. 45.1 Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.

Obowiązek jazdy w kasku:

art. 29. Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

art. 45.2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.

Policjanci radzą też, by uważać na złodziei sprzętu narciarskiego. Amatorom cudzego mienia wystarczy chwila naszej nieuwagi, by wejść w posiadanie sprzętu narciarskiego, pozostawionego na stoku czy przed lokalem gastronomicznym. Często giną też narty pozostawione zarówno w samochodach, jak i w bagażnikach montowanych na pojazdach.

Mundurowi apelują o wzmożoną czujność oraz właściwe i staranne zabezpieczenie posiadanego sprzętu, również np. poprzez pozostawienie nart w przechowalni. Sprzęt można także oznakować w sposób wiadomy tylko dla właściciela, co, w przypadku ewentualnej kradzieży, pomoże w jego odzyskaniu.

publ. /k/
Na podstawie inf. KMP w Bielsku-Białej

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here