Gmina Nędza ogłosiła konkursy na realizację zadań publicznych

0
gorki cup
Górki Cup. Fot. UG Nędza.

Ponad 250 tys. zł przeznaczy w tym roku gmina Nędza na realizację zadań publicznych.

Gmina Nędza ogłosiła konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałania bezdomności oraz kultury i sztuki. Organizacje na złożenie swojej oferty mają czas do 13 lutego.

- reklama -

W sumie na realizację tych zadań publicznych Gmina planuje w tym roku przeznaczyć 166 200 zł:
– wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej – 80 600 zł,
– wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 6 000 zł,
– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 52 000 zł,
– przeciwdziałanie bezdomności – 10 000,00 zł,
– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 17 600 zł.

Konkurs na ochronę zdrowia już został rozstrzygnięty. Caritas na realizację otrzyma od Gminy Nędza dotację w wysokości 91 500 zł.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Adresatami programu są organizacje działające na rzecz Gminy Nędza i jej mieszkańców.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu www.nedza.pl w zakładce „Ogłoszenia urzędowe”: nedza.pl/urzad/ogloszenia_urzedu oraz w BIP urzędu gminy w zakładce „Informacje urzędu” – „Konkursy na realizację zadań publicznych”: bip.nedza.pl/informacje_urzedu/konkursy.html.

publ. /kp/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here