Kuźnia Raciborska: Sylwia Brzezicka-Tesarczyk nowym zastępcą burmistrza

kuznia raciborska
Kuźnia Raciborska. Fot. mapio.net.

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, mieszkanka gminy Kuźnia Raciborska, od 2015 roku współpracuje z samorządem gminnym i jest współautorem m.in. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska czy Gminnego Programu Rewitalizacji.

13 lutego zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska powołano na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Sylwię Brzezicką-Tesarczyk.

- reklama -

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk mieszkanką gminy Kuźnia Raciborska. Ukończyła Politechnikę Śląską na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, pracowała jako wykładowca i nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej, posiada uprawnienia audytora do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jest ekspertem powołanym do oceny wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dziedzinie Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

Od 2015 roku współpracuje z samorządem gminnym. Jest współautorem dokumentów strategicznych Gminy Kuźnia Raciborska:
– Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
– Programu Ograniczania Niskiej Emisji,
– Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska,
– Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
– Gminnego Programu Rewitalizacji.

Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program wymiany kotłów dla mieszkańców Gminy. Aktualnie uczestniczy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych na zakup i instalację odnawialnych źródeł energii dla 300 gospodarstw domowych z terenu Gminy.

Od grudnia 2016 roku jest pracownikiem samorządowym w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, gdzie pracowała na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here