Kolejny rok z POWER-em. Więźniowie w Raciborzu podnoszą kwalifikacje zawodowe

Kolejny rok z POWER-em. Więźniowie w Raciborzu podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe
Kolejny rok z POWER-em. Więźniowie w Raciborzu podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe

Działanie takie odbywają się przez organizowanie pracy osadzonym, jak również umożliwianie im zdobywania kwalifikacji zawodowych – tłumaczy Piotr Król, wychowawca z raciborskiego Zakładu Karnego. Korzyści jest wiele. Część osób, które ukończą kurs, może liczyć na zatrudnienie jeszcze w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

- reklama -

W raciborskim zakładzie karnym rozpoczęto realizację kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza-Edukacja-Rozwój” 2014-2020 przewidzianych na rok 2018. Projekt POWER 2014-2020 stanowi ważne uzupełnienie rządowego programu „Praca dla więźniów” realizowanego przez Służbę Więzienną od 2016r. Celem programu POWER jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Podzielone na część teoretyczną i praktyczną szkolenia uzupełnione są o cykl zajęć aktywizacji zawodowej oraz pomocy przedmedycznej.

Resocjalizacja i społeczna readaptacja.

Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy między innymi prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Działanie takie odbywają się przez organizowanie pracy osadzonym, jak również umożliwianie im zdobywania kwalifikacji zawodowych – informuje Piotr Król, wychowawca z raciborskiego Zakładu Karnego. Korzyści jest wiele. Część osób, które ukończą kurs, może liczyć na zatrudnienie jeszcze w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Każdy z uczestników po zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji. Dodatkowo po opuszczeniu zakładu karnego, osoba taka może bez obaw przedstawić taki dokument pracodawcy, albowiem brak jest na nim jakiejkolwiek informacji, że kurs został ukończony podczas pobytu w więzieniu. Zwiększa tym samym swoje szanse na zatrudnienie po opuszczeniu więziennych murów. – wylicza funkcjonariusz.

W Zakładzie Karnym w Raciborzu w roku ubiegłym udało się zrealizować w sumie 6 kursów w ramach POWER-u, które ukończyło przeszło 60 osób odbywających karę. W chwili obecnej w w raciborskiej jednostce trwa kurs montera sieci elektroenergetycznych. Planowane są również kolejne kursy.

tekst i zdjęcie: szer. Piotr Król

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here