Policja przypomina: Niealimentacja jest przestępstwem

0
zatrzymanie wandala - policja Racibórz

Zgodnie z nowymi przepisami, osoba zobowiązana do płacenia alimentów, już za zaległość stanowiącą równowartość 3 świadczeń może narazić się na odpowiedzialność karną.

Policja wyjaśnia, że ubiegłoroczne zmiany w kodeksie karnym w zakresie uchylania się od obowiązku alimentacyjnego spowodowały wzrost prowadzonych spraw z tej kategorii przestępczości przez śledczych.

- reklama -

Obecny zapis w kodeksie karnym art. 209 par.1 brzmi: „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

W sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów naraża osobę uprawnioną do ich otrzymywania na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – ustawodawca przewidział surowszą karę, wynoszącą nawet do 2 lat więzienia.

– Dotychczas wystarczyło, aby zamiast zasądzonej kwoty alimentów, osoba zobowiązana do alimentacji płaciła niewielkie sumy pieniędzy co kilka miesięcy, aby uniknąć kary za niewywiązywanie się z alimentacyjnego obowiązku – wyjaśnia policja. I dodaje: – Jeśli sprawca nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty, nie podlega on karze. Oznacza to, że postępowanie przeciwko niemu zostaje umorzone.

publ. /k/
Fot. pixabay

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here