Będzie bezpieczniej. Policja dostanie od miasta pieniądze na dodatkowe patrole

Raciborska policja dostanie od miasta pieniądze na dodatkowe patrole
Raciborska policja nie dostanie od miasta pieniędzy na dodatkowe patrole

Tradycją już jest, że rada miasta co roku wspomaga policję finansowo, co dotychczas pozwalało komendzie kupować nowe radiowozy. Powoli nową tradycją staje się także przekazywanie środków, dzięki którym na ulicach pojawia się więcej pieszych patroli policyjnych.

Decyzję o przekazaniu Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu kwoty 20 tys. zł podjęli radni podczas czerwcowej sesji rady miasta. Dodatkowe patrole policji na ulicach Raciborza to pomysł Łukasza Krebsa, który został szefem raciborskiej policji pod koniec 2015 roku. Rozwiązanie takie praktykowane było wcześniej w wielu polskich miastach. Nowy komendant jako priorytet postawił sobie prewencję i poprawę bezpieczeństwa, więc już w 2016 roku po raz pierwszy poprosił radnych o wsparcie z miejskiej kasy. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że policjanci z raciborskiej komendy będący w czasie wolnym od służby, uczestniczą w ponadnormatywnych patrolach, za które płaci miasto. Środki przekazywane z miejskiego budżetu będą wykorzystywane tylko w Raciborzu.

- reklama -

Za pierwszym razem KPP Racibórz otrzymała na ten cel 17 tys. zł. Teraz rada postanowiła o przekazaniu 20 tysięcy. Za wsparciem zagłosowali Cofała Tomasz, Doleżych Dariusz, Fica Marcin, Fiołka Leon, Fita Michał, Klima Piotr, Kuliga Michał, Loch Janusz, Mainusz Henryk, Myśliwy Krzysztof, Ostrowicz Witold, Rapnicki Marek, Rosół Andrzej, Rycka Paweł, Szczasny Leszek, Szczygielski Wiesław, Szukalska Anna, Tomaszewska Zuzanna, Wiecha Jan, Wyglenda Eugeniusz. Wstrzymali się Mandrysz Franciszek, Ronin Anna i Sokolik Zbigniew. Nikt nie zagłosował przeciwko.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących m. in. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców należą do zadań własnych gminy. Realizując te zadania Rada Gminy, zgodnie z art. 13 ust. 4b pkt 1 ustawy o Policji może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji środki finansowe stanowiące dochody własne gminy, dla Policji z przeznaczeniem na:

1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2,

2) nagrodę za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

/br/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here