Raciborska policjantka z prelekcją w szkole w Kornowacu

Spotkanie z policją Kornowac Szkoła

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kornowacu uczestniczyli w spotkaniu z raciborską policjantką, która uświadamiała uczniom kwestie bezpieczeństwa, również tego w sieci.

Mundurowa na co dzień zajmuje się profilaktyką i zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich. W Kornowacu rozmawiała o bezpieczeństwie. Słuchacze dowiedzieli się m.in. kim jest osoba nieletnia w świetle przepisów, od kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność prawna nieletnich, na jakich zasadach odpowiada nieletni za popełnione czyny karalne, jakie konsekwencje niesie ze sobą nieprzestrzeganie prawa przez młodych ludzi w przyszłości, czy jakie są procedury postępowania z nieletnimi.

- reklama -
Spotkanie z policjantką w Kornowacu
Uczniowie podczas spotkania z policjantką poznali podstawowe zagadnienia prawne dotyczące nieletnich

Aspirant omówiła także z uczniami zjawisko demoralizacji, czym jest i jakie zagrożenia wiążą się z niedostosowaniem społecznym. Nie pominięto również katalogu najczęściej popełnianych przestępstw min. na terenie szkół. Aby teorii nie było za dużo całość okraszona była przykładami z pracy policjantów. Nie zabrakło także informacji o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, konsekwencji prawnych związanych z ich posiadaniem i sprzedażą. Na koniec poruszono problem dyskryminacji.

fot. raciborz.slaska.policja.gov.pl
oprac. /kc/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here