W raciborskiej komendzie odbyła się doroczna narada

Doroczna narada policjantów z Raciborza

Wczoraj (09.10) w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu odbyła się narada roczna podsumowująca pracę raciborskich policjantów w 2018 roku. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz kierownictwo wszystkich pionów i komórek organizacyjnych raciborskiej komendy.

W spotkaniu podsumowującym 2018 rok oprócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu udział wzięli wszyscy komendanci podległych komisariatów, naczelnicy wydziałów, a także zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, Prokurator Rejonowy w Raciborzu Danuta Kozakiewicz. Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Łukasz Krebs, który powitał przybyłych gości. W dalszej części narady szef raciborskiej policji przy pomocy prezentacji multimedialnej omówił wyniki pracy raciborskich stróży prawa w 2018 roku oraz wskazał najważniejsze zamierzenia na rok bieżący. Komendant podkreślił, że mundurowi skutecznie ograniczyli przestępczość w 2018 roku na podległym terenie, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności przestępczości ogółem i przestępczości kryminalnej. Jak podkreślił insp. Łukasz Krebs dużą rolę w wykrywaniu przestępstw odegrali dzielnicowi i ich dobra znajomość rejonów służbowych. Dzięki informacjom przekazanym przez dzielnicowych doszło do ujawnienia znacznych ilości narkotyków, odzyskania skradzionego mienia czy też ustalenia sprawców przestępstw. W czasie kolejnych wystąpień zaproszonych gości praca raciborskiej policji również została oceniona bardzo dobrze. Jednostka w wielu kategoriach osiągnęła wysokie wyniki. Szef podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za rzetelnie pełnioną służbę i pracę. Podkreślił również bardzo dobrą współpracę z samorządami lokalnymi i podziękował za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dzięki przeznaczeniu przez samorządy środków finansowych w 2018 roku zakupiono pięć nowych radiowozów oraz były wystawione dodatkowe służby oraz mundurowi dostali dodatkowe nagrody pieniężne za uzyskane wyniki w służbie. Również dzięki wsparciu komendy wojewódzkiej raciborska drogówka powiększyła swój tabor o dwa nowe oznakowane radiowozy oraz sprzęt do wykrywania narkotyków. Podczas narady kierownictwo raciborskiej Policji złożyło podziękowania dla Prokurator Rejonowej w Raciborzu Pani Danuty Kozakiewicz za wzorową współpracę w związku z planowanym jej odejściem w stan spoczynku w najbliższym czasie. Naradę podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, który zaakcentował, że wyniki osiągnięte przez raciborskich stróżów prawa w 2018 roku są na wysokim poziomie.

- reklama -

Akcentował, że na uzyskanie wyników na takim poziomie mają wpływ wszyscy policjanci niezależnie do stażu służby, stopnia czy funkcji jaką sprawują i za tą dobrze wypełnioną misję przekazał podziękowania na ręce komendanta Krebsa z prośbą o ich przekazanie podległym mu raciborskim stróżom prawa. Nie krył także zadowolenia z dużej ilości policjantów widocznych na drogach powiatu raciborskiego. Czy to dzielnicowych w służbach obchodowych czy policjantów ruchu drogowego, kontrolujących pojazdy, co znacznie wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. A jeśli mieszkańcy czują się bezpiecznie w swoim mieście to znaczy, że policjanci dobrze wykonują swoją pracę. Kończąc swoje przemówienie Komendant Kucia życzył policjantom dużo zdrowia oraz utrzymania tak dobrych wyników w bieżącym roku.

publ.: /EmZet/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here