Powiat pozyskał prawie 8 milionów złotych na scalanie gruntów

0
mieszkania Ocice
Powiat będzie scalać grunty. Uzyskał na ten cel prawie 8 mln zł.

Wnioski powiatu raciborskiego zajęły dwa pierwsze miejsca na liście projektów zakwalifikowanych do współfinansowania. Pozyskanie blisko 8 milionów złotych umożliwi do roku 2023 przeprowadzenie procesu scalania łącznie 769 ha gruntów w gminach Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie. Będzie to możliwe dzięki środkom z PROW na lata 2014-2020. 

Powiat raciborski w drodze naboru pozyskał kolejne środki (łącznie 7 931 446,14 zł) na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach PROW na lata 2014-2020, Działanie 4 – Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie 4.3 – Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. 23 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania. Tym razem środki pozyskane zostały na realizację prac scaleniowych wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym dla następujących obszarów:
– Roszków w gminie Krzyżanowice: scalaniem objęte zostanie 619 ha gruntów. Planowany termin zakończenia – maj 2023 r. Koszt realizacji operacji: 6 335 610,71 zł;
– Lekartów w gminie Pietrowice Wielkie: scalaniem objęte zostanie 150 ha. Przewidywany termin zakończenia operacji – maj 2023 r. Wnioskowany koszt realizacji operacji: 1 595 835,43 zł.
Oba wnioski powiatu zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

- reklama -

W obecnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 powiat pozyskał już środki na realizację operacji „Scalanie gruntów” w wysokości 21 194 305,03 zł. Umożliwiły one realizację postępowań scaleniowych na obrębach Amandów i Krowiarki w gminie Pietrowice Wielkie, na obrębie Krzyżanowice w gminie Krzyżanowice oraz na obrębie Samborowice w gminie Pietrowice Wielkie.

Po podpisaniu stosownych umów o przyznaniu pomocy finansowej dla nowo wnioskowanych obszarów łączna kwota, jaka została pozyskana przez samorząd powiatowy na scalanie gruntów wyniesie ponad 29 milionów złotych.

publ.: EmZet

#Starostwo Powiatowe

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here