Raciborski PUP chce zaktywizować zawodowo 30 kobiet w ramach specjalnego programu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 30 bezrobotnych kobiet. Fot.: pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż od stycznia 2019 r. realizuje „Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy” w związku z podpisaną umową pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a siedmioma innymi Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa śląskiego.

Realizacja programu regionalnego ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Poprzez realizację tego typu programów tworzone są dodatkowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych. Partnerzy zobowiązują się do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia min. 70 % wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

- reklama -

Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Cel programu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 30 bezrobotnych kobiet z ustalonym II profilem pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W trakcie projektu dla kobiet przewiduje się następujące rodzaje wsparcia:

 – wsparcie w postaci „bonu szkoleniowego” (szczegółowe informacje pokój nr 17),
– zorganizowanie staży (szczegółowe informacje pokój nr 18),
– przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (szczegółowe informacje pokój nr 19),
– wsparcie w postaci „bonu na zasiedlenie” (szczegółowe informacje pokój nr 19),
– objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu,
ul. Klasztorna 6,
47 – 400 Racibórz
Tel. 032 415 45 50 wew. 216, 217, 235

publ.:EmZet

#PUP

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here