Ważny komunikat ratusza w sprawie użytkowania wieczystego

0
W raciborskim magistracie jest wakat podinspektora

W związku z uwłaszczeniem użytkowników wieczystych terenów zabudowanych na cele mieszkaniowe – Urząd Miasta informuje, że potwierdzeniem uzyskania prawa własności jest zaświadczenie.

Zaświadczenia wydawane będą przez cały rok i dostarczane droga pocztową na adres dotychczasowego użytkownika wieczystego.

- reklama -

W zaświadczeniu wymieniona zostanie opłata za uzyskanie własności. Opłata ta równa jest kwocie dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste i płatna będzie przez 20 lat od momentu otrzymania zaświadczenia nie później jednak niż do 29 lutego 2020r.

Osoby, które użytkowały wieczyście grunty zabudowane na cele mieszkaniowe nie płacą już od 1 stycznia bieżącego roku opłaty za użytkowanie wieczyste, a jedynie podatek od nieruchomości w wysokości wskazanej w przesłanej na adres domowy decyzji wymiarowej.

Proszę zatem zapamiętać:

1. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści mieszkań i domów mieszkalnych nie płacą opłaty za użytkowanie wieczyste do czasu otrzymania zaświadczenia potwierdzającego nabycie własności gruntu.

2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości niemieszkalnych płacą opłatę za użytkowanie wieczyste w wysokości tej samej, co w ubiegłym roku.

W tym roku nie będą przesyłane informacje o wysokości tych opłat. Należy więc sięgnąć do informacji ubiegłorocznych.

EmZet
#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here