Racibórz i Ostrava wspólnie zorganizują 6 jarmarków

Raciborscy i ostrawscy urzędnicy omawiali szczegóły wspólnie realizowanego projektu

W raciborskim ratuszu gościła delegacja z Urzędu Dzielnicy Poruba w Ostravie. Celem spotkania była wspólna realizacja transgranicznego projektu.

Wizyta czeskich gości związana była z omówieniem szczegółów technicznych wspólnie realizowanego projektu „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 PRZEKRACZAMY GRANICE). Spotkanie odbyło się 20 lutego.

- reklama -

Projekt polega na stworzeniu dwuletniego cyklu jarmarków. W naradzie oprócz przedstawicieli strony czeskich i pracowników raciborskiego magistratu wzięła udział również Dyrektor RCK Joanna Maksym – Benczew. -Wspólnie organizowane przedsięwzięcie ma na celu rozwój współpracy transgranicznej, przybliżenie Czechom naszej kultury i specyfiki życia w naszym społeczeństwie, ale także umożliwienie mieszkańcom naszego miasta walorów naszego południowego sąsiada – informuje Urząd Miasta

Wspólnie realizowany projekt obejmuje organizację 6 jarmarków po stronie polskiej i tyleż samo po stronie czeskiej. Dzięki udziałowi w tym zadaniu możliwa będzie wymiana dzieci i młodzieży szkolnej pomiędzy placówkami oświatowymi z Raciborza i Ostravy. Projekt umożliwi również wyjazd grupy naszych seniorów do stolicy Ślasko – Morawskiego Kraju i zwiedzanie Raciborza przez starszych mieszkańców Poruby. W trakcie każdego z jarmarków zorganizowany będzie dzień czeski w Raciborzu i dzień polski w dzielnicy Ostravy.

publ.: EmZet
#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here