Przypomnienie o obowiązku deratyzacji

0
szczur

Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, korytarzy piwnicznych, węzłów ciepłowniczych, studzienek, przyłączy kanalizacyjnych znajdujących się na obszarach, o których mowa w powyższych punktach. 

Ze względu na choroby, które przenoszą szczury muszą być one tępione w miejskiej przestrzeni. Miasto przypomina więc wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązkowej deratyzacji, której podlegają obszary:

- reklama -

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi – co najmniej dwa razy w roku w miesiącach: marcu i październiku,

2) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi służącymi użyteczności publicznej – raz w roku w miesiącu październiku,

3) wszystkie nieruchomości na terenie Gminy Racibórz – w każdym przypadku pojawienia się gryzoni w obrębie nieruchomości.

Obowiązek wykonania deratyzacji wynika z postanowień par. 20 uchwały nr XXXIV/498/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz”.

/fot. pixabay publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here