O inicjatywie sołeckiej 2019 w Raciborzu

0
Michał Woś
Michał Woś został ministrem

Każda gmina może aplikować o kwotę do 60 000 zł na przedsięwzięcia zwiększające aktywność społeczną mieszkańców, związane z kulturą, turystyką i sportem czy zagospodarowanie miejsc publicznych.

Do 10 kwietnia sołectwa za pośrednictwem samorządów gminnych mogą składać wnioski w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w roku 2019.

- reklama -

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć polegających na:
– działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
– działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
– tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Każda gmina może aplikować o kwotę do 60 000 zł.

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował w poniedziałek 1 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu spotkanie dla sołtysów oraz wójtów i burmistrzów gmin powiatu. Spotkanie rozpoczął wicestarosta Marek Kurpis. O zasadach pozyskiwania środków mówili Michał Woś – Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Jerzy Motłoch – dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na slaskie.pl/konkurs_inicjatywa_solecka.

fot. Starostwo Powiatowe
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here