Otwarte Strefy Aktywności przy raciborskich liceach. Co na to starosta?

Radny powiatowy z koalicji rządzącej, Tomasz Cofała próbuje przekonać władze powiatu do zainteresowania się tematem wzbogacenia bazy sportowej przy raciborskich liceach. Zadanie jest o tyle realne, że obejmuje je ministerialny program rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

Celem programu Ministerstwa Sportu i Turystki pod nazwą OSA jest, jak podaje rajca, budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru. Beneficjentem programu może zostać gmina lub powiat.

- reklama -

Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest między innymi udostępnienie wybudowanych stref mieszkańcom. Zarówno Liceum Ogólnokształcące Nr 1 i Nr 2 posiadają odpowiedni teren, który przy niewielkim nakładzie finansowym może zostać udostępniony zarówno uczniom szkoły oraz okolicznym mieszkańcom.

Podobna strefa działa już w obrębie Szkoły Podstawowej nr 18, która posiada zarówno boiska szkolne, jak i małą siłownię „pod chmurką”. Zdaniem Cofały, mieszkańcy zyskaliby nowe i atrakcyjne miejsca do podjęcia się aktywności fizycznej, a także mogliby spędzić ze sobą trochę czasu.

Starosta raciborski, jak się dowiadujemy, rozmawiał już z dyrektorami obu liceów. W przypadku I LO strefę aktywności można stworzyć przy sali gimnastycznej. Istnieje ponadto możliwość odgrodzenia tej przestrzeni od terenu samej szkoły tak, aby ze strefy mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale wszyscy mieszkańcy. Problemu z ulokowaniem strefy nie ma także jeśli chodzi o II LO. Dyrektor Marek Ryś jest przychylny tej idei, zwracając uwagę, że tego rodzaju obiekty sportowo-rekreacyjne mogą powstać przy istniejącym już boisku wielofunkcyjnym.

– Powiat rozważy możliwość ubiegania się w przyszłości o środki w ramach programu, jednakże dopiero w kolejnej edycji, gdyż w bieżącym roku budżetowym priorytetowym zadaniem powiatu jest dostosowanie infrastruktury szkół pod kątem podwójnego rocznika w szkołach ponadgimnazjalnych w naborze na rok 2019/2020 – wyjaśnia starosta Grzegorz Swoboda.

/eu/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here