Sprawdź, czy zakwalifikowałeś się do programu PONE. Ratusz opublikował listę

Prawie 400 wniosków do programu PONE złożono w raciborskim magistracie

Raciborski ratusz opublikował listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE).

Inwestorzy, których zadania zostały umieszczone na załączonej liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni od daty jej ogłoszenia zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz dokumentów wymienionych w § 45 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2018 realizowane w budynkach mieszkalnych tj.:

- reklama -

1) zgodę administratora/zarządcy budynku – w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem;

2) umowę przedwstępną zawartą z wybranym Wykonawcą na realizację zadania zawierającą:
a) termin realizacji zadania (nie dłuższy niż do 30 listopada 2019r.),
b) informacje o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania zadania,

3) kosztorys zadania;

4) zgłoszenie właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydaną przez właściwy organ decyzję o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane.

Lista zakwalifikowanych do pobrania poniżej.

https://www.raciborz.pl/download/4051

publ.: EmZe

#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here