Wkrótce rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Sprawdź, co się zmieniło

0
W tegorocznym Budżecie Obywatelskim jest do rozdysponowania 1,5 mln zł.

Raciborski magistrat informuje, że 15 kwietnia rusza nabór wniosków do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Nabór potrwa do 17 maja.  Sprawdź jak zgłosić swój projekt.

Kto może zgłosić wniosek?
– Każdy Mieszkaniec Raciborza, który ukończył 18 rok życia.

- reklama -

Kto może się podpisać na liście poparcia? (UWAGA ZMIANA!)
– Każdy mieszkaniec Raciborza, w tym również osoby niepełnoletnie:
pomiędzy 13, a 18 rokiem życia (podpisuje się osoba niepełnoletnia oraz jej opiekun prawny);
poniżej 13 roku życia (podpisuje się opiekun prawny, przy czym zaznacza, iż popiera wniosek w imieniu osoby małoletniej).

Na jaką kwotę możemy składać?
– Wnioski mogą obejmować całą kwotę wyznaczoną w ramach strefy, bądź projektów ogólnomiejskich. Brak ograniczeń co do maksymalnej oraz minimalnej kwoty w ramach wyznaczonej puli.

Jakie wymogi formalne należy spełnić?
– Projekt powinien dotyczyć zadań własnych Miasta Racibórz o okresie realizacji zamykającym się w ramach jednego roku budżetowego;
– Przedmiotem projektu może być wyłącznie określone zadanie rozumiane jako całość; nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania,
np. prac projektowych bez robót budowlanych lub odwrotnie;
– Projekt po jego zrealizowaniu nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania;
– Projekt musi spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców:
danej strefy w przypadku projektów lokalnych;
Miasta Racibórz w przypadku projektów ogólnomiejskich.

Zadania mogą być realizowane jedynie w sytuacji, gdy Miasto posiadać będzie tytuł prawny do nieruchomości.

Terminy i miejsca spotkań z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego:

1. 25.04.2019r. (czwartek) godz. 18:00: Remiza OSP Miedonia, ul. Podmiejska 47
2. 29.04.2019r. (poniedziałek) godz. 17:00: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kasprowicza 12
3. 30.04.2019r. (wtorek) godz. 17:00: Remiza OSP Sudół, ul. Hulczyńska 154
4. 06.05.2019r. (poniedziałek) godz. 18:00: Remiza OSP Brzezie, ul. Bitwy Olzańskiej 28
5. 07.05.2019r. (wtorek) godz. 17:00: Remiza OSP Markowice, ul. Arki Bożka 20A

publ.: EmZet

#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here