Ruszyła V edycja Budżetu Obywatelskiego. Kto i na jakich zasadach może złożyć wniosek?

Budżet Obywatelski 2019/2020 odbywa się na innych zasadach niż poprzednie edycje. W poniedziałek 15 kwietnia ruszył nabór wniosków, ale wielu raciborzan zastanawia się, kto jest uprawniony do ich złożenia oraz o jakie kwoty można powalczyć w tym roku. Termin składania wniosków mija 17 maja. 

– Budżet obywatelski już od pierwszej edycji cieszy się w naszym mieście dużym zainteresowaniem. Pomysłów na zadania było wiele. Jedne dotyczyły rozwoju miejskiej infrastruktury, inne miały charakter społeczny. Wyobraźnia mieszkańców niejednokrotnie przerosła nasze oczekiwania – słyszymy w raciborskim magistracie.

- reklama -

Większa dowolność

Wniosek może złożyć każdy pełnoletni mieszkaniec Raciborza. Starający się o środki z budżetu obywatelskiego mają sporo możliwości, mogą bowiem zgłosić każdy pomysł, o ile wpisuje się on w katalog zadań własnych gminy, a inwestycja będzie ogólnodostępna dla wszystkich chętnych. Regulamin nie narzuca ponadto minimalnej ani maksymalnej kwoty danego projektu. Warunkiem jest jednak w tym kontekście to, aby zadanie mieściło się w puli, jaką wyznaczono dla projektów ogólnomiejskich (całego miasta) oraz lokalnych (danej strefy).

Wymogi przy wniosku

Zgodnie z zasadami przedmiotem  projektu może być wyłącznie określone zadanie rozumiane jako całość; nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania np. prac projektowych bez robót budowlanych lub odwrotnie. Poza tym, inwestycja nie może w przyszłości generować niewspółmiernych do kwoty jej zrealizowania kosztów utrzymania. Wniosek może dotyczyć zadania realizowanego wyłącznie na gruntach, których właścicielem jest Miasto Racibórz. – W wyjątkowych przypadkach dopuszczone zastaną projekty na terenach będących własnością innych podmiotów, którzy zadeklarują (w formie oświadczenia) chęć współpracy i zawarcia stosownej umowy użyczenia z Miastem Racibórz, przy czym każdy projekt będzie indywidualnie rozpatrywany – czytamy w regulaminie.

Poparcie dla projektu

Jedną z ważniejszych modyfikacji jest zmiana dotycząca poparcia wniosku przez daną grupę mieszkańców. W przypadku projektów ogólnomiejskich chodzi o 20 podpisów poparcia, a przy lokalnych liczba uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną strefę.

Wymagana liczba podpisów na liście poparcia kształtuje się następując: projekt ogólnomiejski (20), Centrum (10), Nowe Zagrody (7), Łąkowa, Wandy, 1 Maja (6), Ostróg (6), Polna, Pomnikowa, Opawska od nr 90 (5), Stara Wieś, Proszowiec, Miedonia (3), Markowice (2), Brzezie (2), Sudół i Studzienna (2), Ocice (2) oraz Płonia i Obora (1).

Jedna osoba może zgłosić do budżetu maksymalnie jeden projekt lokalny skierowany do mieszkańców strefy, w której mieszka oraz 1 projekt ogólnomiejski, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkich mieszkańców Raciborza. Głosować można podobnie: zarówno na projekt lokalny dla swojej strefy jak i jeden głos oddać na projekt ogólnomiejski.

Głosować mogą nie tylko osoby, które ukończyły 18. rok życia, ale także niepełnoletni przed 13. roku życia. W tym przypadku na karcie do głosowania podpisuje się rodzic lub opiekun prawny, przy czym zaznacza się, że głosowano w imieniu mieszkańca małoletniego. Osoby między 13. a 18. rokiem życia mogą samodzielnie oddać głos, ale potrzebują zgody rodzica lub opiekuna.

 

 

Maksymalne kwoty dla poszczególnych stref oraz projektów ogólnomiejskich.

/eu/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj