Raciborski ratusz zorganizuje eko-konkurs i grę miejską

Miasto Racibórz organizuje konkurs w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie projektu pn. „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”

Urząd Miasta Racibórz zaprasza dzieci i młodzież raciborskich szkół podstawowych i średnich oraz najstarszych przedszkolaków do udziału w konkursie plastycznym oraz grze miejskiej.

Konkurs plastyczny i wiedzy ekologicznej „EKOmpost – segreguj z głową”
polega na wykonaniu przez Uczestnika pracy plastycznej w formie przestrzennej rzeźby lub na papierze (praca płaska), w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek, plastelina, modelina, wycinanka, kolaż, rzeźba z dowolnych materiałów).
Szczegóły dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie www.kompostownia.raciborz.pl w zakładce „Konkurs dla szkół” (klik)

- reklama -

Do wygrania atrakcyjne nagrody
Organizator przyzna Laureatom Konkursu imienne dyplomy oraz cenne nagrody we wszystkich kategoriach dla miejsc I-III (Nagrody do 150 zł na osobę).
Szkoły Laureatów otrzymają honorowe dyplomy przyznane przez Organizatora.

Gra miejska „EKOmpost – segreguj z głową”
odbędzie się 5 czerwca 2019 w godzinach 9:00 – 14:00

Uczestnicy tworzą „Drużynę” (od 3 do 4 osób, w tym co najmniej jedna osoba pełnoletnia), która jako cały zespół bierze udział w Grze. Każda drużyna musi być zaopatrzona w telefon z zainstalowanym programem do odczytywania QR kodów, z dostępem do Internetu. Drużyna bez urządzenia nie będzie mogła wykonywać zadań interaktywnych.

Członkowie Drużyny muszą poruszać się razem, będą wykonywać zadania interaktywne, sprawnościowe związane z prawidłową segregacją odpadów, otrzymywać rekwizyty i wskazówki.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie www.kompostownia.raciborz.pl w zakładce „Gra miejska” (klik)

Do wygrania atrakcyjne nagrody
Organizator przyzna Laureatom Konkursu imienne dyplomy oraz cenne nagrody we wszystkich kategoriach dla zdobywców I miejsca (Nagrody do 130 zł na osobę).
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa w Grze miejskiej.
Szkoły Laureatów otrzymają honorowe dyplomy przyznane przez Organizatora.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PRZYJMOWANE SĄ  W URZĘDZIE MIASTA RACIBÓRZ, UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6, 47-400 RACIBÓRZ, (POKÓJ NR 20, REFERAT DS. GOSPODARKI ODPADAMI), W TERMINACH:
• KONKURS PLASTYCZNY – DO 31 MAJA 2019
• GRA MIEJSKA – DO 4 CZERWCA 2019
Wręczenie nagród i dyplomów przez Organizatora odbędzie się 10 czerwca 2019r.

Miasto Racibórz organizuje konkurs w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie projektu pn. „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

EnDe

#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here