Badania wad postawy w gminach powiatu raciborskiego

0
Starostwo Powiatowe wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Raciborzu, w uzgodnieniu z gminami, planuje przebadać uczniów klas I – III w poszczególnych samorządach do stycznia 2020 r. fot.; Pixabay.com

„Wady postawy ciała – od diagnozy do korekcji” to temat prelekcji dla rodziców dzieci po badaniach postaw ciała, która odbyła się 11.06.2019 r. w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku.

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Artur Krawiec przedstawił pełną statystykę badań przeprowadzonych w maju i czerwcu br. wśród uczniów klas I – III w gminie Rudnik oraz propozycje pomocy dzieciom wymagających uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych na różnym poziomie, w zależności od stwierdzonej wady.

- reklama -

Prelekcja jest efektem przeprowadzenia jednego z cyklu bezpłatnych badań wad postawy u dzieci w powiecie raciborskim. Pierwsze badania zrealizowano i podsumowano w gminie Rudnik, następne jeszcze w czerwcu br. odbędą się w gminie Kornowac.

Łącznie nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przebadali 102 dzieci w gminie Rudnik. Wyniki z przeprowadzonych badań przedstawiają się następująco:
a) 3 dzieci, co stanowi niecałe 3 % wszystkich przebadanych, wymaga domowych ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych są to dzieci, które powinny jedynie wzmocnić odpowiednie grupy mięśniowe ćwiczeniami domowymi,
b) 74 dzieci, a więc spora grupa, bo aż blisko 73 % badanych dzieci, wymaga ćwiczeń korekcyjnych szkolnych, które powinny odbywać się dwa razy w tygodniu w szkole ze względu na konieczność wzmocnienia i rozciągnięcia odpowiednich grup mięśniowych,
c) 23 dzieci, czyli ponad 22 % badanej populacji, wymaga podejścia specjalistycznego gdyż wystąpiły u nich zarówno wady w płaszczyźnie strzałkowej jak również czołowej i poprzecznej (skoliozy jednołukowe, dwułukowe i trzyłukowe z rotacją trzonów kręgowych) oraz asymetrie w obrębie miednicy,
d) 2 dzieci, więc niecałe 2 % wszystkich badanych nie wymaga żadnego postępowania korekcyjnego stwierdzono u nich postawę prawidłową.

Starostwo Powiatowe wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Raciborzu, w uzgodnieniu z gminami, planuje przebadać uczniów klas I – III w poszczególnych samorządach do stycznia 2020 r.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here