Beata Białowąs zastąpiła Michała Wosia w Zarządzie Województwa Śląskiego [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Beata Białowąs zastąpi Michała Wosia

Nowym członkiem Zarządu została Beata Białowąs. Zastąpiła na tym stanowisku Michała Wosia, który wszedł w skład Rady Ministrów.

Uchwałę w tej sprawie Sejmik Województwa Śląskiego podjął w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Gratulacje złożyli marszałek Jakub Chełstowski oraz uczestniczący w obradach wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

- reklama -

Warto zaznaczyć, że Michał Woś wciąż pozostaje radnym Sejmiku. Ślubowanie złożył również nowy radny Sejmiku – Wojciech Konieczny, który zastąpił Marka Balta, który został europosłem z regionu.

Istotnym punktem sesji było przyjęcie przez radnych uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego i sprawozdania finansowego za rok 2018. Sejmik przyznał w ten sposób absolutorium Zarządowi. Radni pozytywnie rozpatrzyli raport o stanie Województwa Śląskiego i udzielili Zarządowi wotum zaufania.

Z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli dziś apel dotyczący wspólnych działań na rzecz ochrony Parku Śląskiego. Park Śląski to unikatowa „oaza zieleni” pośrodku kilkumilionowej aglomeracji górnośląskiej, w najbardziej uprzemysłowionym regionie kraju. To największy park miejski w tej części Europy. Z uwagi na wyjątkową rolę Parku powinien on być przedmiotem szczególnej ochrony, co uwzględniać muszą wszystkie podmioty i instytucje publiczne z terenu województwa. Szczególna rola przypada w tym zakresie jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których położony jest Park Śląski oraz sąsiadującym samorządom. Miasta Chorzów, Katowice, Siemianowice Śląskie realizując zadania własne, jak i zlecone powinny dbać o należytą ochronę Parku. Ma to szczególne znaczenie w kontekście tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektowania zabudowy w otoczeniu Parku. Tylko wspólna inicjatywa może doprowadzić do tego, by działania podmiotów o charakterze komercyjnym nie były realizowane kosztem wyjątkowego miejsca, lecz by były prowadzone w sposób społecznie odpowiedzialny.

Również z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego w najbliższych dniach w sali Sejmu Śląskiego odbędzie się Okrągły Stół dla Parku Śląskiego. Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele wielu środowisk m.in. samorządowcy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, społecznicy zaangażowali w rozwój Parku oraz przedstawiciele gmin na których terenie zlokalizowany jest Park.

W trakcie sesji Sejmik zadecydował o przyjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej gminom z regionu na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Sejmik podjął ponadto uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w 2019 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

*****

Beata Białowąs urodziła się w 1972 roku. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie studia podyplomowe z zakresu rozwoju podmiotów gospodarczych, zarządzania projektami europejskimi i społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat związana z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, od 2015 roku na stanowisku Dyrektora Naczelnego. Jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020.

EnDe

#slaskie.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here