Rekrutacja do szkół średnich. Ogłoszono listy zakwalifikowanych

Zakończył się nabór do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski., fot. unsplash

Od dziś absolwenci gimnazjum i szkół podstawowych w powiecie raciborskim mogą zapoznać się z wynikami rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020. Zakwalifikowano ogółem 1854 uczniów z dwóch roczników, tj. po  Gimnazjum: 905 uczniów, a po szkole podstawowej 949 uczniów.

16 lipca ogłoszono listy zakwalifikowanych osób do szkół średnich powiatu raciborskiego. Zostały one wywieszone w placówkach. Wyniki rekrutacji zostały również udostępnione w elektronicznym systemie rekrutacyjnym Nabór na platformie Vulcan.
Uczniowie musieli wybrać szkołę „pierwszego wyboru” oraz inne placówki, do których chcieliby pójść w sytuacji, gdy do pierwszej wybranej szkoły się nie dostaną. Program rekrutacyjny przydziela kandydata do klasy możliwie najwyżej preferowanej przez kandydata (biorąc pod uwagę zgromadzone przez niego punkty w procesie rekrutacji). System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były przemyślane.
Przydzielono do szkół podległych powiatowi raciborskiemu:
–  po Gimnazjum –  884 uczniów,
–  po Szkole Podstawowej –   928 uczniów.
(Liceum Plastyczne nie brało udziału w elektronicznym naborze).Łączna liczba oddziałów uruchomionych po Gimnazjum 29 + 1 oddział Liceum Plastycznego,  w tym:
Po Gimnazjum:
Licea Ogólnokształcące – 10 oddziałów – 33,3%
Liceum Plastyczne – 1 oddział – 3,3%,
Technika – 13 oddziałów – 43,3 %,
Branżowe Szkoły I Stopnia – 6 oddziałów – 20,1%.Po Szkole Podstawowej: 30 + 1 oddział Liceum Plastycznego:
Licea Ogólnokształcące- 10 oddziałów – 32,2 %
Liceum Plastyczne- 1 oddział – 3,2%,
Technika- 13 oddziałów – 41,9%,
Branżowe Szkoły I Stopnia – 7 oddziałów – 22,7%.

Łącznie po Gimnazjum i Szkole Podstawowej do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski dostało się 1854 uczniów do 61 oddziałów.
Liceum Ogólnokształcące- 20 oddziałów – 32,8 %,
Liceum Plastyczne – 2 oddziały – 3,3%,
Technikum – 26 oddziałów – 42,6 %,
Branżowe Szkoły I Stopnia – 13 oddziałów – 21,3 %.

- reklama -

Kandydat do 24 lipca musi dostarczyć komplet dokumentów do szkoły średniej w celu potwierdzenia woli nauki w klasie, do której został zakwalifikowany. Niedostarczenie dokumentów wiąże się ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do danej szkoły.

25 lipca zostanie przedstawiona lista osób przyjętych do szkół.

Nabór uzupełniający rozpocznie się 26 lipca. Jego wyniki uczniowie poznają 21 sierpnia.

/MG/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here