Zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia nie obejmuje cudzoziemców zatrudnionych na umowę zlecenie

Biura rachunkowe Effekta Warszawa

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby, które nie ukończyły 26 r. ż., mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Ulga nie obejmuje jednak wszystkich. Kto może skorzystać ze zwolnienia i na jakich zasadach?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych ze zwolnienia mogą skorzystać osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, które nie ukończyły jeszcze 26 r. ż. Oznacza to, że z ulgi nie mogą skorzystać młodzi przedsiębiorcy oraz osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło. Nie są do niej uprawnieni także niektórzy cudzoziemcy pracujący na terenie naszego kraju. Ustawa wprowadza także limit kwotowy przychodów do wysokości, którego młodzi, mogą korzystać z ulgi. Od 1 stycznia 2020 roku będzie wynosił on 85 528 zł. W 2019 r. obowiązuje natomiast niższy próg, wynoszący 35 636,67 zł.

- reklama -

Podczas obliczania kwoty przychodów, która podlega zwolnieniu, pod uwagę nie są brane m.in. przychody, podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Od przychodów uzyskanych z umów zlecenia przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Polski pobierany jest podatek dochodowy w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodów. Jeśli kwota należności wskazana w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem nie przekracza 200 zł, zastosowanie ma art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że naliczany jest wówczas zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%, który pobierany jest bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu.

Biuro Rachunkowe Effekta Warszawa

Zasada ta obowiązuje także w rozliczeniach przychodów cudzoziemców pracujących w naszym kraju, na podstawie umów zlecenia. To, w jaki sposób podatek zostanie naliczony, zależy jednak od tego, czy cudzoziemiec udokumentuje swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju certyfikatem rezydencji. W sytuacji, gdy nie może przedstawić takiego dokumentu, jego przychód podlega opodatkowaniu w Polsce. Oznacza to, że przychód nierezydenta podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Art. 21 ust. 39 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych wyklucza jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku, przychodów opodatkowanych ryczałtem, więc cudzoziemcy pracujący w naszym kraju na podstawie umowy zlecenia, którzy nie ukończyli 26. r. ż., nie mogą skorzystać ze zwolnienia dla młodych. W przypadku jednak gdy spełniają warunek wiekowy i uzyskują przychowy ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy, mimo braku certyfikatu rezydencji, mogą skorzystać z ulgi podatkowej dla osób do 26 r. ż.

Powodzenie każdego biznesu w dużej mierze zależy od tego, komu zostanie powierzone prowadzenie księgowości firmy. Podmiotów oferujących tego typu usługi w Warszawie jest mnóstwo, komu jednak warto zaufać? Aby wybrać dobre biuro rachunkowe Warszawa, najlepiej zacząć od sprawdzenia jego historii i opinii, jaką cieszy się wśród klientów. Efekta działa na rynku usług księgowych już od ponad 10 lat. Klienci chętnie polecają nasze usługi, głównie dlatego, że stale śledzimy zmieniające się przepisy podatkowe, dzięki czemu w każdej sytuacji szybko znajdujemy najkorzystniejsze rozwiązanie.

 

/artykuł sponsorowany/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here