Zobacz, znaj, zachowaj. Raciborska konferencja poświęcona zabytkom [ZDJĘCIA]

Konferencja poświęcona zabytkom na raciborskim zamku
Konferencja poświęcona zabytkom na raciborskim zamku

Konferencja odbyła się pod hasłem „Zobacz, znaj, zachowaj”.

28 listopada na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się raciborska konferencja poświęcona zabytkom „Zobacz, znaj, zachowaj”.

- reklama -

Maria Olejarnik zaprezentowała dzieje kamienia Herrschaft Ratibor. Kamień graniczny jest pamiątką historii książąt von Racibor. Pochodzi prawdopodobnie z początku XIX wieku, rozgraniczał wówczas przypuszczalne tereny łowieckie od stawów na terenie księstwa. Był wkopany w lesie w Adamowicach. Jest wykonany z ceramiki jako monolit, z wytłoczonym napisem i koroną. Obecnie jest wyeksponowany na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w miejscu jego oryginalnego położenia została wkopana jego wierna kopia z betonu. Został przeniesiony na ekspozycję dzięki staraniom dyrekcji Zamku Piastowskiego w Raciborzu, władz Miasta Racibórz, pomocy Stowarzyszenia Odra 1945 oraz uprzejmości Nadleśnictwa Rybnik.

Mariola Jakacka, Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, przybliżyła historię zamku. Raciborski gród wzmiankowany jest przez Galla Anonima w 1108 r., była to budowla drewniano–ziemna, później wzniesiono kolejne części z kamienia, zaś pierwsze partie ceglane powstały prawdopodobnie w XIII w. W zamku rezydowali kolejni książęta piastowscy, następnie Przemyślidzi Opawscy, później wszedł we władanie króla Czech, następnie wielokrotnie zmieniał właścicieli, a od XIX wieku stał się własnością rodziny książęcej von Racibor. W 1945 r. stał się własnością Skarbu Państwa. Ostatnia odbudowa zamku ruszyła w 2008 r. W lutym 2011 r. zamek po raz pierwszy od chwili rozpoczęcia remontu udostępniono do zwiedzania mieszkańcom powiatu i gościom.

Jednym z cenniejszych obiektów zamku jest kaplica pod wezwaniem św. Tomasza Becketa z Canterbury. Otwarcie uroczyste kaplicy odbyło się 17 czerwca 2016 r. Obecnie zamek łączy tradycję z nowoczesnością, jest centrum promocji ziemi raciborskiej, turystyki, działalności kulturalnej. Organizowane są imprezy o różnorodnej tematyce: koncerty, występy folklorystyczne, konferencje i inne. Do najważniejszych należy zaliczyć Święto Powiatu, Zamkową Noc z Duchami, INTRO Festival, Dni Raciborza i inne.

„Gdzie przeszłość staje się przyszłością – historię i pałacu w Rzuchowie” – przedstawiła Ewa Mackiewicz- Dyrektor fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla. Pałac w Rzuchowie wybudowano w 1888 r. przez Stefanię i Heinricha Himmla. Czasy II wojny światowej są ciemną kartą historii pałacu, w którym znajdował się obóz pracy dla kobiet. Niemcy na wieść o zbliżającej się armii czerwonej podpalili pałac, pożar strawił dach, a Sowieci dokonali znaczącej dewastacji budynku.

Po wojnie, aż do połowy lat 90. XX w., w pałacu znajdował się Dom Dziecka. Od 2010 r, pałac jest w rękach Fundacji na rzecz Ochrony Dóbr Kultury, której narzrędnym celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego regionu, poprzez renowację i adaptację pałacu w Rzuchowie na działalność kulturalną, turystyczną i społeczną. Prace renowacyjne prowadzone są od 2010 r. Pałac wymaga wielu nakładów związanych zarówno z formą zewnętrzną, jak i zagospodarowaniem wnętrza. Od połowy 2018 r. w pałacu odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych: Europejskie Dni Dziedzictwa, Noc muzeów, Spotkania z pasjonatami historii, koncerty, plenerowe widowisko historyczne, wystawa „Odzyskanie Niepodległości” w 2019 r. Pałac w Rzuchowie ma ogromny potencjał wynikający z architektury, położenia, historii. Fundacja prowadzi działania związane z pozyskaniem dotacji na odrestaurowanie budynku.

Pozostałe tematy konferencji:
„Pomnik historii jako szczególna forma nobilitacji zabytku” – Agnieszka Olczyk
„Biografia Andrzeja Floriana Scodoniusa w świetle zachowanych źródeł” – Małgorzata Mokrosz

Iwona Kwapisz

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj