Miasto Racibórz planuje trasę rowerową do Krzyżanowic

Rower
Rower

Wspólne rozwijanie infrastruktury rowerowej przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa rowerzystów, rozwoju turystyki, propagowania aktywności fizycznej oraz zbliżenia obu jednostek samorządów.

W raciborskim urzędzie miasta trwają prace związane z wytyczeniem tras rowerowych oraz wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pod nazwą „Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych w Raciborzu”.

- reklama -

Jedna z planowanych tras – na odcinku od Krzyżanowic przez Bieńkowice do granicy gminy Racibórz i później wzdłuż Psinki do ul. Topolowej – to zadanie, które Miasto Racibórz chce realizować wspólnie z gminą Krzyżanowice w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Działania 4.5. Poddziałania 4.5.3. typ3. Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych. W środę podczas sesji radni przyjęli uchwałę zezwalającą na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Racibórz a gminą Krzyżanowice w celu realizacji tego zadania.

Gmina Krzyżanowice jako wnioskodawca złoży wniosek aplikacyjny w ramach ww. konkursu, natomiast Miasto Racibórz jako partner projektu zobowiązuje się do wsparcia merytorycznego oraz partycypacji w kosztach. Szczegółowe zasady współpracy partnerów, ich obowiązki oraz partycypację w kosztach realizacji zadania określi porozumienie, które partnerzy podpiszą na podstawie podjętej wczoraj uchwały.

Realizacja zadania pozwoli na utworzenie połączenia między sąsiadującymi samorządami: gminą Krzyżanowice oraz Miastem Racibórz. Wspólne rozwijanie infrastruktury rowerowej przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa rowerzystów, rozwoju turystyki, propagowania aktywności fizycznej oraz zbliżenia obu jednostek samorządów.

– Miasto Racibórz chce być jak najlepiej przygotowane do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Dokumentacja projektowa to kluczowa kwestia, która pozwoli na złożenie wniosków o dofinansowanie – tłumaczy raciborski magistrat. Powstałe projekty dotyczące rozwoju sieci regionalnych tras rowerowych muszą być zgodne z takimi dokumentami, jak: „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” oraz „Założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych”. W prace projektowe zaangażowany jest Oficer Rowerowy Województwa Śląskiego, który gościł niedawno w Raciborzu i który deklarował chęć współpracy z miastem w tym zakresie.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj