Racibórz: Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury

0
Źródło zatańczyło dla małej Kasi
SKZR Źródło

Wielkość prognozowanych środków finansowych na realizację zadań to 150 000 złotych.

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

- reklama -

Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, a następnie dostarczyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury,” z określeniem rodzaju zadania oraz nazwą i adresem podmiotu w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz. W przypadku nadesłania oferty pocztą tradycyjną o zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data wpływu do urzędu.

Termin składania ofert upływa 7 lutego 2020 r.

Wielkość prognozowanych środków finansowych na realizację zadań to 150 000 złotych.

Katalog zadań:

1) Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury oraz sztuki, w szczególności o charakterze regionalnym, wzbogacających ofertę kulturalną Raciborza, z uwzględnieniem Dni Raciborza,

2) Wspieranie przedsięwzięć o charakterze nowatorskim, odpowiadającym na wyzwania współczesności, zarówno pod względem formy jak i treści wypowiedzi oraz dokumentowanie, tworzenie i prezentowanie zjawisk kultury współczesnej,

3) wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych, poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Pełne zarządzenie i treść ogłoszenia na stronie bipraciborz.pl/bipkod/14809879?komunikat=22939507.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here