Ulica Cysterska w Rudach będzie wyremontowana

0
Podpisano umowę na remont ul. Cysterskiej w Rudach
Podpisano umowę na remont ul. Cysterskiej w Rudach

Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach” w formule „zaprojektuj i wybuduj” będzie kosztowało prawie 3 mln zł.

17 stycznia w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej podpisano umowę na remont ul. Cysterskiej w Rudach.

- reklama -

Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach” w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest realizowane przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą prac będzie firma Hucz z Boronowa. Cena wybranej oferty to 2 978 035,75 zł.

Zakres prac do wykonania:
– dokumentacja techniczna,
– frezowanie istniej nawierzchni bitumicznej,
– rozbiórkę istniejącej podbudowy,
– wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni,
– wymiana istniejących krawężników na nowe,
– umocnienie poboczy na całej długości drogi za wyjątkiem wjazdów i zjazdów na szerokość 0,65 m i grubość 10 cm destruktem (frezem) pozyskanym z frezowania istniejącej nawierzchni,
– odtworzenie rowów przydrożnych w granicach pasa drogowego (w miejscach, gdzie istniejąca szerokość pasa drogowego umożliwia ich lokalizację);
– odnowa oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze stanem istniejącym,
– regulacja istniejących wpustów drogowych,
– odwodnienie skrzyżowania dróg Powstańców i Sobieskiego,
– utwardzenie zjazdów o nawierzchni gruntowej destruktem na szerokość pasa drogowego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 20 listopada 2020 r.

fot. UM Kuźnia Raciborska
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here