Obowiązkowa deratyzacja w Raciborzu

0
deratyzacja
Szczur

Obowiązek deratyzacji spoczywa na wszystkich właścicielach, zarządcach i administratorach.

Szczur jest nosicielem wielu chorób takich jak tyfus, szczurza gorączka, histoplazmoza czy choroba Weila. Szkody spowodowane przez tego gryzonia mają swój wymierny obraz w gospodarce – zwierzęta te przegryzają kable elektryczne, niszczą instalacje sanitarne i uszkadzają fundamenty budynków.

- reklama -

Prezydent Miasta Racibórz przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązkowej deratyzacji, której podlegają obszary:
– zabudowane budynkami wielorodzinnymi – co najmniej dwa razy w roku w miesiącach: marcu i październiku,
– zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi służącymi użyteczności publicznej – raz w roku w październiku,
– wszystkie nieruchomości na terenie gminy Racibórz – w każdym przypadku pojawienia się gryzoni w obrębie nieruchomości.

Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, korytarzy piwnicznych, węzłów ciepłowniczych, studzienek, przyłączy kanalizacyjnych znajdujących się na obszarach, o których mowa w powyższych punktach.

Obowiązek wykonania deratyzacji wynika z postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz – Rozdział 8, § 20.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here