Kontrola graniczna w województwie śląskim. Przejście tylko w czterech miejscach

2
Fot. Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Od 15 marca będzie można przekroczyć granicę tylko w wyznaczonych miejscach.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiąca granicę wewnętrzną z dnia 13 marca 2020 r. w zasięgu terytorialnym Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zostało wyznaczonych pięć miejsc, w których można przekraczać granicę państwową.

- reklama -

Na terenie województwa śląskiego są to cztery miejsca: Cieszyn – Most Przyjaźni, Cieszyn – Chotebuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, a na terenie województwa opolskiego tylko jedno – Trzebina.

Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać będą mogli wyłącznie:
– obywatele RP,
– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
– cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP,
– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,
– posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP,
– w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Obywatele Polski, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy obywatel naszego kraju zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Te osoby nie będą kierowane na kwarantannę.

oprac. /kp/

- reklama -

2 KOMENTARZE

  1. Co to za kontrolę, jak auta przejeżdżają…ani nikt nie pyta skąd pasażerowie wracają lub podstawowa kontrola czy pasażerowie mają gorączkę dosłownie 5min by to trwało a tak puszczają na chałupkach tylko nie liczni do kontroli.. Absurd!!!

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here