Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy

praca biznes
Biznes

Wnioski należy składać do urzędu poprzez udostępniony formularz elektroniczny na platformie praca.gov.pl lub w formie papierowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim uruchomił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Pożyczka może być udzielona maksymalnie do kwoty 5000,00 zł.

- reklama -

Wnioski należy składać do urzędu poprzez udostępniony formularz elektroniczny na platformie praca.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej skrzynki na korespondencję umieszczonej na budynku urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 przy wejściu do Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostaną bez rozpatrzenia. Do wniosku należy dołączyć umowę. W przypadku składania wniosku w wersji papierowej podpisaną umowę należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach.

Dodatkowo na stronie internetowej PUP utworzona została specjalna zakładka zawierająca szczegółowe informacje na temat ww. instrumentów – „Tarcza Antykryzysowa 2020″.

Pożyczki są przeznaczone wyłącznie dla mikroprzędsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników – są pracodawcami.

W razie pytań bądź wątpliwości urząd uruchamia informację telefoniczną: (32) 459-29-51, 459-29-53, 459-29-54 oraz 459-29-50 i mailową: [email protected]

Przedmiotowe wnioski dostępne są na stronie internetowej urzędu – wodzislawslaski.praca.gov.pl.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj