Starosta Bizoń apeluje do wojewody: Bez pomocy szpitale nie wytrzymają

Leszek Bizoń
Zdjęcie archiwalne

Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń zwrócił się w imieniu władz i mieszkańców powiatu wodzisławskiego do Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka o udzielenie wsparcia finansowego z Budżetu Państwa na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – informuje starostwo.

Starosta zwrócił uwagę, że obecna sytuacja epidemiczna powoduje bezpośrednie zagrożenie dla funkcjonowania obu szpitali w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. i bez dodatkowej pomocy finansowej ze strony Państwa PPZOZ nie podoła nowym obciążeniom związanym z obecną epidemią.

- reklama -

Koronawirus to nie wszystko…

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl., po przekształceniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu w jednoimienny szpital zakaźny, przejął pacjentów tego szpitala i zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych dla ogromnej liczby ludności, nie tylko z terenu powiatu wodzisławskiego, ale również z terenów powiatów ościennych. – Walka z epidemią jest obecnie sprawą kluczową – nie należy zapominać jednak o wszystkich innych pacjentach, których zdrowie i życie należy zabezpieczyć. Apeluję więc o przekazanie środków finansowych na zapewnienie PPZOZ-owi w Wodzisławiu Śląskim niezbędnego zaplecza kadrowego, sprzętowego i wyposażenia – pisze starosta.

Starosta podkreśla, że mimo tego, iż szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. nie zostały przekształcone w jednoimienne, stanowią one obecnie jeden z podstawowych elementów lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Nowe realia funkcjonowania w czasie epidemii, z jakimi przyszło się zmierzyć i ich konsekwencje, tj. braki sprzętowe, w wyposażeniu i środków ochrony osobistej, zwiększone zużycie środków dezynfekcyjnych, koszty dezynfekcji pomieszczeń oraz koszty dodatkowych zabezpieczeń kadrowych – przekraczają możliwości finansowe PPZOZ.

Zła sytuacja finansowa szpitali

Sytuacja finansowa placówki z powodu trwającego od wielu lat niedofinansowania systemu ochrony zdrowia jest zła. Tylko dzięki wsparciu udzielanemu ze środków budżetu powiatu, okolicznych miast, gmin i darczyńcom zakład ten jeszcze funkcjonuje. Determinacji i zaangażowaniu kierownictwa oraz personelu tej placówki zawdzięczamy, że obecnie – w czasie kryzysu – możemy zabezpieczyć opiekę zdrowotną dla wszystkich tego potrzebujących mieszkańców naszego powiatu oraz powiatów ościennych.

Bez pomocy szpitale nie wytrzymają

W piśmie możemy przeczytać również, że w sytuacji, kiedy przychody z umowy z NFZ wystarczają PPZOZ w zasadzie na pokrycie koszów wynagrodzeń pracowników, brakuje środków na zapłatę wymagalnych zobowiązań na rzecz dostawców materiałów, leków i usług – poniesienie jakichkolwiek zwiększonych wydatków lub zmniejszenie przychodów – będzie oznaczało dalsze pogorszenie sytuacji finansowej Zakładu. Obecnie wszystkie dostępne zasoby są przeznaczane na leczenie pacjentów i walkę z koronawirusem, jednak są one nie wystarczające.

Starosta zapewnia, że ma pełną świadomość, iż obecnie priorytetem jest walka z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Funkcjonowanie szpitali w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim jest w tym systemie niezbędne. Będzie to możliwe tylko w przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych na jego funkcjonowanie.

Przypomnijmy jednocześnie, że 11 marca Zarząd powiatu Wodzisławskiego, uwzględniając trudną sytuację finansową PPZOZ zdecydował o umorzeniu szpitalom dwóch pożyczek na łączną kwotę 830 tys. zł.

/Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj