Rodzice żłobkowiczów zwolnieni z opłat

0
Żłobek w Raciborzu
Żłobek w Raciborzu. Fot. UM Racibórz

Podczas kwietniowej sesji Rada Miasta Racibórz przyjęła prezydencki projekt nowelizacji uchwały o opłatach za miejski żłobek oraz warunkach zwalniania z tych opłat.

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami 12 marca 2020 r. działalność żłobka uległa zawieszeniu. Jak możemy przeczytać w sentencji przedmiotowej uchwały – „w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania i zawieszenia sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych lub zawieszenia działalności żłobka, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwolnienie z opłat za okres, w którym żłobek nie świadczył usług”.

- reklama -

Rodzicom i opiekunom prawnym, którzy wnieśli opłaty za pobyt w okresie zawieszenia działalności – część miesiąca marca i miesiąc kwiecień – nadpłacone kwoty zostaną odliczone i pomniejszą opłaty po odwieszeniu działalności żłobka w maju i czerwcu tego roku. W przypadku dzieci rezygnujących z usług żłobka nadpłata zostanie zwrócona na wskazane konto.

Żłobek wznawia swoją działalność 11 maja, ale w obostrzonym reżimie sanitarnym. Do dnia 6 maja można było zadeklarować swoją chęć wysłania dziecka do żłobka. Ilość miejsc jest ograniczona z uwagi na potrzebę spełnienia wymagań zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Z opieki w żłobku w pierwszej kolejności będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dziś, 7 maja, pracownicy żłobka kontaktują się z rodzicami spełniającymi kryteria w celu omówienia szczegółów powrotu.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here