Szkoły z gminy Krzyżanowice z finansowym wsparciem

0
szkola
Szkoła. Fot. jcomp/freepik.com

Celem projektów jest podniesiecie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych, matematyczno-technicznych oraz języków obcych.

Gmina Krzyżanowice otrzymała dofinansowanie na realizację pięciu projektów w szkołach podstawowych – wsparciem objęte zostaną szkoły w Zabełkowie, Chałupkach, Bieńkowicach, Tworkowie oraz w Krzyżanowicach. Celem projektów jest podniesiecie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych, matematyczno–technicznych oraz języków obcych. Wartość projektów to 1 266 796,46 zł, a dofinansowanie to 1 140 116,81 zł (90% wartości projektów).

- reklama -

29 kwietnia wybrano do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19 z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie). W ramach tych środków przeprowadzonych zostanie 990 godzin dydaktycznych zajęć z matematyki, robotyki, przyrody, chemii, biologii, geografii, fizyki oraz języków obcych. Zakupionych zostanie 13 tablic interaktywnych o wartości 95 485 zł, 125 laptopów dla uczniów i prowadzących zajęcia za kwotę 437 500 zł oraz 36 tabletów o wartości 57 564 zł. Ponadto zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do matematyki (37 611 zł), robotyki (14 753 zł), chemii (53 853 zł), biologii (56 375 zł) geografii i przyrody (44 397 zł), fizyki (53 366 zl) oraz języków obcych (21 552 zł). Oprócz tego zakupione zostaną meble do sal lekcyjnych za kwotę 72 tys. zł.

Projekty realizowane będą w roku szkolnym 2020/2021.

– W projektach, które zostały złożone, oprócz zajęć dla uczniów naszych szkół, dużą wartość stanowią zakupy sprzętu ICT, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia. Wszystkie te przedmioty o wartości prawie 950 tys. zł pozostaną w naszych placówkach i będzie można z nich korzystać przez dłuższy czas – mówi Grzegorz Utracki, wójt gminy Krzyżanowice.

W ramach konkursu złożonych zostało 100 projektów. Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 13,5 mln zł wybrano 44 projekty, z czego aż 5 pochodzi z gminy Krzyżanowice.

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here