Sprawy Wydziału Komunikacji i Transportu załatwisz pocztą lub w biurze podawczym

starostwo powiatowe raciborz
Fot. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Zgłoszenie zbycia pojazdu można załatwić korespondencyjnie.

Ustawowy termin, w którym właściciel zobowiązany jest zawiadomić o zbyciu pojazdu, to 180 dni od daty przeniesienia prawa własności – daty sprzedaży. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu należy złożyć w starostwie powiatowym w biurze podawczym lub przesłać pocztą. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię dokumentu przenoszącego prawo własności pojazdu – umowy, faktury.

- reklama -

Formularz zgłoszenia zbycia pojazdu: https://bip.powiatraciborski.pl/download/363.docx

Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu można dokonać również on-line przez portal ePUAP lub PWPW.
Adres ePUAP: https://epuap.gov.pl
Adres PWPW: https://esp.pwpw.pl

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu oddania do stacji demontażu należy złożyć w starostwie w biurze podawczym lub przesłać pocztą. Do wniosku należy dołączyć oryginał zaświadczenia o demontażu. Dodatkowo dołączyć wydruk potwierdzenia dokonania przelewu opłaty skarbowej – za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu: 10 zł. Opłatę skarbową należy przekazać na rachunek Urzędu Miasta Racibórz. W tytule przelewu trzeba wpisać nr VIN pojazdu. Rachunek opłaty skarbowej: 78 1050 1070 1000 0004 0003 36 92.

Karta usługi: https://bip.powiatraciborski.pl/download/3746.docx
Formularz wniosku: https://bip.powiatraciborski.pl/download/360.docx

Decyzja o wyrejestrowaniu zostanie odesłana pocztą.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj