Prezydent odpowiada radnym: Rozwój sportowy w Raciborzu leży mi na sercu

0
Paweł Rycka i Michał Kuliga
Radni Paweł Rycka i Michał Kuliga. Zdjęcie archiwalne

Jaka jest aktualna polityka prezydenta dotycząca krzewienia sportu w Raciborzu? To jedno z pytań, które w formie interpelacji zadali prezydentowi radni Justyna Henek-Wypior, Michał Kuliga i Paweł Rycka. 

– W związku z doniesieniami pojawiającymi się w lokalnych mediach oraz informacjami płynącymi od zaniepokojonych rodziców i środowiska nauczycieli uprzejmie prosimy o pisemne odniesienie się do następujących, nurtujących nas kwestii – napisali w interpelacji radni. Poniżej ich pytania oraz odpowiedzi prezydenta Dariusza Polowego.

- reklama -

1. Jakie są zasady prowadzenia rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Racibórz, tj. czy jest ustalona polityka wprowadzająca limity przyjęć dla kandydatów spoza obwodu, czy ustalono maksymalną ilość oddziałów dla poszczególnych roczników, czy uwzględniono maksymalne obłożenie szkoły w trybie jednozmianowym na bazie obecnie funkcjonujących sal lekcyjnych i gimnastycznych?

Dyrektorzy szkół prowadzą politykę naborową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W pierwszej kolejności do jednostek zapisywane są dzieci z obwodu szkoły. Po naborze dyrektor ma możliwość zapisania do palcówki dziecko spoza obwodu przy czym liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci.

2. Czy w którejś z raciborskich szkół nastąpiły trudności z naborem w stosunku do lat poprzednich?
W żadnej ze szkół nie nastąpiły trudności z naborem. Każda z jednostek objęła rekrutacją zaplanowaną liczbę dzieci.

3. Czy zmieni się ilość oddziałów sportowych tworzonych w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 w stosunku do lat ubiegłych? Jeżeli tak, to proszę podać przyczynę takiej zmiany. Kiedy faktycznie zakończony został nabór do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 15? ( w szczególności klasa IV sportowa – ogólnorozwojowa)

Liczba oddziałów sportowych w szokach została zaplanowana przez dyrektorów w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021 przy czym w przypadku oddziału sportowego w klasie IV w Szkole Podstawowej Nr 15 w związku z niezakończonym naborem do ww. oddziału na dzień 21 kwietnia br. nie miałem możliwości prawnych do podjęcie pozytywnej decyzji.

4. W jakiej formie, w jakiej liczebności grup i w których szkołach będą prowadzone zajęcia sportowe, w tym zajęcia ponadprogramowe?

W oddziałach sportowych zajęcia sportowe będą prowadzone w liczbie 10 godzin tygodniowo. Oddziały sportowe funkcjonują w Szkole Podstawowej Nr 15 i w Szkole Podstawowej Nr 18. Liczba dzieci w grupie jest ustalana indywidualnie z dyrektorem.

5. Jaka jest aktualna polityka Pana Prezydenta i WEKiS, dotycząca krzewienia sportu w Gminie Racibórz, biorąc pod uwagę zlecone i sfinansowane ze środków publicznych badania / opracowania dotyczące min. rozwoju sportu oraz klubów sportowych?

Rozwój sportowy w Raciborzu leży mi na sercu, czego dowodem jest min. zlecenie opracowania audytu dot. piłki nożnej. Aktualnie podejmuje działania organizacyjne zgodnie z zaleceniami audytu w porozumieniu ze Środowiskiem Piłkarskim.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here